Bayan yetişkinlerde daha sık görülen oral alışkanlıklar

İsrailli yetişkinlerle yapılan çalışmada erkeklere kıyasla bayanlarda, TMD işareti ve semptomunda olduğu gibi, oral alışkanlıkların daha sık görüldüğü bulundu.

 

 

Hedef: Yetişkinlerde cinsiyet ve oral alışkanlıkların varlığı ve temporomandibülar bozukluk (TMD) işaretleri/semptomları arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Dizayn: Çapraz kesişimli çalışma.

Katılımcılar: Tel Aviv, İsrail’de ardışık olarak seçilen 314 lise öğrencisi. Özneler 15 ila 18 yaşlarındaydı ve 178 kız, 136 erkek öğrenciden oluşuyordu.

Metot: Araştırma özneleri ile ilgili bilgi anketler ve klinik inceleme yoluyla toplandı. Anket sakız çiğneme, tırnak yeme, çene üzerine dayanma, diş gıcırdatma ve çene hareketi dahil olmak üzere oral alışkanlıklarla ilgili bilgi içeriyordu. Klinik incelemede ise çene açma, eklem sesleri, palpasyonda eklem ağrısı ve palpasyonda kas ağrısı ile ilgili bilgiler kaydedildi. Oral alışkanlıklar ve TMD işaretleri/semptomları cinsiyetler arasında kıyaslandı.

Sonuçlar: Bayanlar erkeklere kıyasla daha yoğun sakız çiğneme, diş gıcırdatma ve çene üzerine dayanma alışkanlığı bildirdi. TMD işareti/semptomu da bayanlar arasında daha fazlaydı. Sakız çiğnemede oral alışkanlıklar fasiyel ağrı için risk faktörü olarak belirlendi.

Karar: Bayan ergenlerin oral alışkanlık bildirimi ve TMD işareti/semptomu gösterme ihtimali daha yüksekti. Bu yaş grubunda parafonksiyonel alışkanlıklar TMD için bir risk faktörü olarak düşünülebilir.

Araştırmacının Yorumları: Bayanlarda TMD’de gözlenen artışın nedeni kısmen de olsa artan oral alışkanlıklara bağlanabilir. Bu çalışmada bayan ergenlerin daha fazla oral alışkanlığa sahip olduğu görüldü. Bu ilişki ilginçtir, ancak halihazırda neden ve etki ilişkisini ispatlamamaktadır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS.

Yeni Basım: Oral Rehabilitasyon Bölümü, Maurice ve Gabriela Goldshleger Diş Hekimliği Okulu, Tel Aviv ÜĞniversitesi, Tel Aviv, İsrail (Dr. Ephraim Winocur).

Makale Bilgileri:

Yazar: Winocur E, Littnerush D

Makale adı: Oral Habits and Their Association With Signs and Symptoms of Temporomandibular Disorders in Adolescents.

Kaynak: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radil Endod 2006; 102 (October): 482-487.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.