Ergen Çekicilik Derecelendirmeleri

Ergen yüzünün çekiciliği değerlendirildiğinde yargılama panelinin oluşumu derecelendirmeyi etkilemektedir.

 

 

Hedef: Ergen yüzünde panel oluşumunun çekicilik derecelendirmesi üzerindeki etkisini ve gerekli minimum panel boyutunu belirlemek.

Dizayn: Mevcut hasta fotoğrafları kullanılarak kıyaslamalı derecelendirme.

Katılımcılar: Yargılayıcılar meslekten olmayan 76 erişkin ve 89 ortodontistten oluşuyordu. Her iki grup da Belçika ve Hollanda’dan seçildi. Fotoğraflar Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf II’ye ait karışık bireylerden oluşan ve ortodontik tedavi gerektiren 64 ergene aitti.

Metot: Referans fotoğraflarının yanı sıra 64 ergenin fotoğrafları panel üyelerinin hepsine gösterildi. Yargılayıcılar çekiciliği 1’den 100’e kadar görsel analog skala üzerinde derecelendirdi. Ortodontistlerin derecelendirmesi meslek dışındakilerin derecelendirmesi ile kıyaslandı ve panel üyelerinin yaş, cinsiyet ve coğrafi bölgelerinin etkisi incelendi. Kabul edilebilir korelasyon katsayısını verecek en küçük panel boyutu belirlendi.

Sonuçlar: Ortodontistlere kıyasla meslek dışından olanlar, genelde ergenleri daha çekici olarak derecelendirdi. Yaşlı panel üyeleri genç üyelere nazaran erkekleri daha çekici olarak derecelendirmeye eğilimliydi. Belçikalı panel üyelerinin derecelendirmesi Hollandalı panel üyelerinin derecelendirmesinden farklıydı. Analiz fasiyel estetik için gelecekte yapılacak araştırmalarda rastgele seçilen 7 üyenin yeterli olacağını gösterdi.

Karar: Fasiyel çekicilik derecelendirmesinin sonucu, yargılayıcı panelin bünyesinden etkilenmektedir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Kiekens RMA, van’t Hof MA

Makale adı: Influence of Panel Composition on Aesthetic Evaluation of Adolescent Faces.

Kaynak: Eur J Orthod 2007; 29 (February): 95-99.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.