Travmatik Diş Kazaları

Kaynakların incelenmesi travmatik diş kazaları ile ADHD arasında olası bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Bu, risk altındaki kesici dişlerin ortodontik tedavisinde göz önüne alınacak bir unsur olabilir.

 

 

Amaç: Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (ADHD) ile travmatik diş kazaları arasında olası ilişki ile ilgili kaynakların incelenmesi.

Dizayn: Kaynak incelemesi ve uzman görüşü.

Metot: ADHD ile travmatik diş kazaları arasında herhangi bir ilişkiye ait kanıtların araştırılması amacıyla psikolojik ve dişle ilgili kaynaklar incelendi.

Sonuçlar: Yazar ADHD ile travmatik diş kazaları arasında bir ilişki bulunduğunu öngören kanıtların olduğuna inanmaktadır. En yaygın diş kazaları oyun alanı veya spor yaralanmaları nedeniyle meydana gelmektedir ve ADHD’li çocukların kazaya uğramaya daha eğilimli olduğuna dair kanıt bulunmaktadır. Hem ADHD hem de diş kazaları erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. ADHD’li çocuklarda biraz şiddet içeren davranış bozukluğu yaygın olarak görülmektedir ve fiziksel şiddet diş yaralanmalarında risk oluşturan başka bir önemli unsurdur. Hem ADHD hem de travmatik diş kazaları solak çocuklarda daha sık görülmektedir. Ayrıca çocukların çok sayıda diş kazası geçirme eğilimi daha çok ADHD olarak ortaya çıkan sürekli bir durumun varlığını gösterir.

Karar: Yazar, dişle ilgili kanıtlar ve psikolojik kanıtlar bir arada incelendiğinde, çocuklarda görülen travmatik diş kazaları açısından ADHD’nin yatkınlık yaratan bir unsur olabileceği şeklinde bir önerme olduğuna inanmaktadır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Sabucuoğlu O.

Makale adı: Traumatic Dental Injuries and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Is There a Link?

Kaynak: Dent Traumatol 2007; 23 (June): 137-142.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.