Elektrikli veya manuel diş fırçaları

Ortodontik hastalar için elektrikli diş fırçalarının manuel diş fırçalarından daha verimli olduğuna dair hiçbir delil yoktur.

 

 

Genel bilgiler: İyi ağız temizliği sağlamak ortodontik tedavinin başarısı için çok önemlidir. Ortodontik hastaların ağız temizliğini sağlamak konusunda elektrikli diş fırçaları manuel diş fırçalarından daha verimli midir?

Amaçlar: Elektrikli diş fırçaları ile manuel diş fırçaları arasında sabit ortodontik aksesuar taşıyan hastalarda görülen dişeti enfeksiyonlarını azaltma verimliliğini karşılaştırmak.

Tasarım / Yöntemler: Bu bir meta analiz çalışması idi. Elektrikli ve manuel diş fırçalarının karşılaştırılmasına ilişkin eleştirileri belirlemek için uygun veri tabanı araştırılmıştı. Çalışma, değerlendirmeye dâhil etmek için özel koşulları yerine getirmek ile yükümlü idi. Beş klinik deneme, meta analizinin bu özel gerekliliklerini yerine getirmiştir.

Sonuçlar: Kalite değerlendirme ve bu denemelerin deneysel safhasının kısa olması nedeni ile yazarlar şu anki elektrikli diş fırçalarının ortodontik hastalarda diş eti iltihaplanmasını azatlığını desteklemeye ilişkin verilerinin yeterli olmadığı sonucuna varmışlardır.

Çıkarsamalar: Elektrikli diş fırçalarının ortodontik hastalardaki etkisini araştıran çalışmalarını değerlendirirken aşırı sıkı standartların uygulanması durumunda elektrikli diş fırçalarının daha etkili olduğu sonucunu çıkartmanın hiçbir temeli olmaz.

Gözden geçirenin yorumları: İnanmaktayım ki, ortodontistlerin büyük çoğunluğu elektrikli diş fırçalarının hastalarında görülen dişeti enfeksiyonunu azaltıcı etkisi olduğu sonucuna varmaktaydılar. İlginçtir ki, araştırma çalışmalarını değerlendirme sürecinde aşırı sıkı standartların uygulanması, birçok genel inanışımızın desteklenmediğini göz önüne serer.

Makale Bilgileri:

Yazar: Kaklamanos EG, Kalfas S.Meta

Makale adı: Analysis on the Effectiveness of Powered Toothbrushes for Orthodontic Patients.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133 (February); 187.el-187.el4.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.