TMD tedavisinde dişlerden mölleme tavsiye edilmez

TMD’nin idaresi veya önlenmesi için oklüzal ayar için diş aşındırılması tavsiye edilemez.

 

 

Hedef: Bu makalenin amacı temporomandibülar bozuklukla (TMD) ilgili bütün sistematik araştırmaları toplamak ve analiz etmekti.

Metot: Yazarlar 8 tane sistematik araştırma gerçekleştirdi, bunlardan 5 tanesi doğrudan ortodontiyi ilgilendiriyordu. Aşağıdakiler, yazarların bu araştırmaları temel alarak vardığı sonuçlardır.

Sonuçlar: Klasik ortodontik tedavi TMD’nin tekrarlanma sıklığını arttırmaz. Bir zamanlar TMD’nin ana nedeni olduğu düşünülen oklüzyon artık TMD’nin çok unsurlu doğasında ana unsur olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple kanıta dayalı kaynak araştırması TMD’nin tedavisi veya önlenmesi için oklüzal ayarı desteklememektedir. Temporomandibülar eklem bozukluğuna ait CT taramaları disk kayması diyagnozu için tavsiye edilmemektedir. Maloklüzyon veya fonksiyonel oklüzyon ve TMD işaretleri ve semptomları arasında az sayıda bağlantı bulunmuştur. Elektromiyografi biofeedback tedavileri ve oklüzal splint kullanımı TMD tedavisinde faydalı olma potansiyeline sahiptir.

Karar: Kanıta dayalı kaynak araştırması TMD’nin tedavisi veya önlenmesi için oklüzal ayarları desteklememektedir.

Araştırmacının Yorumları: Ortodonti açısından kanıta dayalı diş hekimliğine doğru bir eğilimin olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bu eğilimin devam edeceğini umuyorum. Uzun bir süre boyunca ortodontistlerin hastalarına sunduğu tedavinin büyük bölümü için anekdotsal kanıtlar, tek bir olay raporu veya ortodonti grularının düşünceleri temel alınıyordu. Ortodontide kanıta dayalı tedavinin daha fazla yaygınlaşması hem ortodontist hem de hasta açısından büyük fayda sağlamaktadır. Bazı ortodontistler için eski inançlardan ve tedavi felsefesinden vazgeçmek zor olabilir, ancak bu, ilerlemek için ödemek zorunda olduğumuz bir bedeldir.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Yeni Basım: 510 Pettis Rd, Greensburg, PA 15601 (Donald J. Rinchuse).

Makale Bilgileri:

Yazar: Rinchuse DJ, McMinn JT.

Makale adı: Summary of Evidence-Based Systematic Reviews of Temporomandibular Disorders.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130 (December): 715-720.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.