Yaşlı erkeklerde Periyodontit ve Osteoporoz arasında bir ilişki bulunmadı

Yaşlı erkeklerde periyodontit ve osteoporoz veya kemik mineral yoğunluğu arasında bir ilişki olduğuna dair kanıt bulunmadı.

 

 

Hedef: İyi olarak nitelenen yaşlı erkeklerin kohort çalışmasında iskeletsel kemik minerali yoğunluğunun periyodontal hastalığın hem prevalansı hem de ilerlemesi ile ilgili olup olmadığını belirlemek.

Katılımcılar: 65 yaş üzeri 1133 erkek.

Metot: Bu bireylerin her biri cep derinliği, plak indeksi, dişeti indeksi ve ağızlarındaki dişlerin yarısının çevresindeki taş miktarı ölçülerek periyodontal değerlendirmeye tabi tutuldu. Periyodontit sınıflandırmasının belirlenmesi için temel alınan kriter, incelenen dişlerin %30’unda 5mm.’den büyük proksimal kemik ve periodontal ligament kaybı oldu. Bu öznelerin aynı zamanda kalça, belkemiği ve bütün vücudunda x-ışınları soğurma absorpsiyometrisi kullanılarak kemik minerali yoğunluğu ölçüldü. Yazarlar daha sonra artan kemik veya alt kemik mineral yoğunluğu kaybının periyodontal kemik kaybı ile ilgili olup olmadığını belirlemek için 2 değerlendirmeyi karşılaştırdı. Bu numune temel çizgide ve daha sonra temel çizgi muayenesinden sonraki ortalama 2,7 yılda değerlendirildi.

Sonuçlar: İster temel çizgide, ister 2 yıldan daha fazla bir sürenin sonunda olsun, periyodontit ve kemik minerali yoğunluğu arasında bir ilişki kurulamadı.

Karar: Yaşlı erkeklerde diş kaybı, klinik periyodontal durum ve iskeletsel kemik minerali yoğunluğu arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Phipps KR, Chan BKS

Makale adı: Longitudinal Study of Bone Density and Periodontal Disease in Men.

Kaynak: J Dent Res 2007; 86 (November); 1110-1114.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.