Diş kökü mini-vida ile temasa geçtiğinde hasar kaçınılmaz olur

Premolar köklerinin mini-vida ile teması kök yüzeylerinin rezorpsiyonu ile sonuçlanıyor, ancak bu hasarın, temas yok edilir edilmez onarıldığı görülüyor.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Mini-vidalar genellikle destek için interdental olarak yerleştiriliyor. Hareket sırasında bitişik diş ile temasın etkisi iyi anlaşılmamıştır.

Hedef: Ortodontik diş hareketi sırasında dişi mini-vida içine hareket ettirmekten dolayı ortaya çıkabilecek hasarı ve onarımı tespit etmek.

Dizayn: Sınırlı, ileriye yönelik klinik çalışma.

Katılımcılar: Kapsamlı ortodontik tedavilerinin bir parçası olarak üst premolarların çekimi yapılacak iki tane 13 yaşında erkek çocuk.

Metot: Üst premolar çekimi planlanan bu hastalarda dişlerin çekimi geciktirildi. Üst arka tüm sabit ortodontik tedavileri yerleştirildi ve çekilmesi planlanan 4 premolara bitişik şekilde mini-vidalar yerleştirildi. Premolarları bitişik mini-vidalar içine hareket ettirmek için ortodontik güç kullanıldı ve temas kuruluncaya kadar 3 ay boyunca devam edildi. 1 taraftaki temas 3 ay sonra kesildi ve diğer taraftaki temas ise 2 ay daha devam etti. Mini-vida temasının ters tarafındaki diş köküne çentik atmak için delici kullanılarak pilot diril ile oluşan hasar simule edildi. Çalışma tamamlandıktan sonra dişler çekildi ve histolojik olarak incelendi.

Sonuçlar: Çekim sırasında veya radyografiksel olarak ankiloz kanıtı yoktu. Çekime kadar mini-vida ile teması devam eden dişlerde onarım belirtisi göstermeyen rezorpsiyon alanları vardı. Çekimden önce basıncın kaldırıldığı bölgelerde, 2 aydan sonra rezorpsiyon kraterleri neredeyse dolmuş olarak, semental onarım belirgindi. Pilot diril simülasyonu daha tamamlanmamış onarımla sonuçlandı.

Karar: Dişi mini-vida içine hareket ettirmek rezorptif aktivite alanı yaratıyor. Basınç kaldırılınca sementum, sellüler sementum depozisyonu ile onarıma başlıyor.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma çok küçük olmasına rağmen, hareket sırasında mini-vida dişle temasa geçtiğinde neler olduğu ile ilgili gerekli bazı bilgileri sağlıyor. Temasın rizalize neden olduğu açıktır, ancak temas ve basınç uzaklaştırıldığında sementumun onarımı hızla başlamaktadır. Bu nedenle, diş ile mini-vida arasında temas tespit edildiğinde, sementum onarımı olabilmesi için basıncın anında kaldırılması gerektiği ileri sürülüyor.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma: V. Le Milano 53, 36100 V,cenza, Italy (B. Giuliano Maino, MD, DDS)

Makale Bilgileri:

Yazar: Maino BG, Weiland F

Makale adı: Root Damage and Repair After Contact With Miniscrews

J Clin Orthod 2007; 41 (December): 762-766.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.