Sabit tedaviden sonra beyaz leke lezyonları iyileşiyor mu?

Sabit ortodontik tedavinin çıkarılmasından sonraki 2 yıl boyunca izlenen beyaz leke lezyonlarının sadece %40’ı iyileşti.

 

 

Sabit ortodontik tedavinin çıkarılmasından sonraki 2 yıl boyunca izlenen beyaz leke lezyonlarının sadece %40’ı iyileşti. İyileşmenin büyük kısmı sökümden sonraki ilk 6 ay içersinde görüldü.

Hedef: Ortodonti hastasında, sabit tedavinin çıkarılmasından sonra beyaz leke lezyonlarındaki değişikliği ölçmek.

Dizayn: İleriye yönelik klinik çalışma.

Katılımcılar: En az bir yıldır sabit ortodonti tedavisi kullanan 51 özne.

Metot: Sabit tedavinin çıkarılmasından sonra ilk molarlar boyunca bütün dişlerin bukal yüzeyleri kantitatif ışık-kaynaklı fluoresan (QLF) ile ölçüme tabi tutuldu. %5’ten fazla mineral kaybı gösteren yüzeyler çalışmaya dahil edildi. Hastalara, bütün hastalara verilen rutin ev bakımı talimatlarından başka özel hijyen talimatı verilmedi. Yüksek dozda florür verilmedi. 6 hafta, 6 ay ve 2 yılda lezyonlardaki değişiklik QLF ile ölçüldü.

Sonuçlar: 51 hastada %5’in üzerinde mineral kaybı ile toplam 351 lezyon belirlendi. 6 haftada lezyonlarda önemli bir değişiklik saptanmadı, ancak 6 ay sonunda lezyonlarda ortalama bir iyileşme görüldü. 6 ay ile 2 yıl arasında ise ölçülebilir herhangi bir iyileşme olmadı. Lezyonların yaklaşık %10’u 2 yılda önemli miktarda kötüleşti, %50 stabil olarak derecelendirildi ve yaklaşık %40’ı iyileşti. 351 lezyonun sadece 10 tanesi tespit edilemeyen noktaya kadar tekrar mineral kazandı.

Karar: Sabit tedavinin çıkarılmasından 2 yıl sonra beyaz leke lezyonlarında bir miktar iyileşme görülse de, lezyonların %50’si hiç değişmedi. Sabit tedavinin çıkarılmasını takiben lezyonları ortodontistlerin inanmak istediği derecede onarmak mümkün olmayabilir.

Araştırmacının Yorumları: Tedaviden sonraki 2 yıl boyunca beyaz leke lezyonları kalitatif ölçüm ile takip edildiği için bu yararlı bir çalışmaydı. Lezyonların yarısının değişmediğini görmek beni şaşırttı, çünkü benim klinik düşüncem bundan daha fazla bir iyileşme olduğu şeklindeydi. Bu rapor, lezyonun düzeltilmesine yardımcı olacak remineralizasyon tekniklerinin geliştirilmesine devam edilmesi ihtiyacı ve tabii ki her şeyden önce beyaz leke lezyonlarını önlemek için evde iyi bakımı vurgulamak ihtiyacına dikkat çekiyor.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma: Dept of Cariology, Endodontolgy, Pedodontology, Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam, the Netherlands (Monique H. Van der Veen).

Makale Bilgileri:

Yazar: Mattousch TJH, van der Veen MH

Makale adı: Caries Lesions After Orthodontic Treatment Followed by Quantitative Light-Induced Fluorescence: A 2-Year Follow-Up

Kaynak: Eur J Orthod 2007; 29 (June): 294-298

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.