Ümitsiz dişin korunması, bitişik dişi tehlikeye atmaz

Periyodontal öznelerde ümitsiz dişin uzun vadeli korunması, bitişik dişin kemik düzeyi üzerinde zarar verici etkiye sahip değildir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Klinisyenler, zaman zaman periyodontal açıdan ümitsiz dişleri, çekimi önlemek amacıyla diş arkında bırakmaya karar verebilir. Geçmişteki endişe bu ümitsiz dişlerin bitişikteki sağlıklı dişler etrafındaki kemik düzeyini tehlikeye atıp atmayacağıydı.

Hedef: Alıkonulan ümitsiz dişlerin, periyodontal cerrahi sonrasında bitişik alveolar kemik üzerindeki etkisini incelemek.

Katılımcılar/Metot: Bu çalışma 110 ümitsiz dişe sahip 93 öznenin (59 bayan ve 34 erkek) uzun vadeli değerlendirilmesinden oluşuyor. Özneler 2 ila 13 yıl boyunca (ortalama 4,4 yıl) takip edildi. Grubun yaş aralığı 16 ila 68 yaştı. Öznelere kök temizliği ve ardından açık flep debridmanı yapıldı. Cerrahi müdahale sırasında ümitsiz dişlerin bir kısmı çıkarıldı. Diğer hastalarda ümitsiz dişler diş arkı içinde korundu. Vakalar 2 gruba ayrıldı: 50 özneden 57 ümitsiz dişi kapsayan alıkoyulanlar ve 43 öznede 53 ümitsiz dişi kapsayan çekilenler. Bu hastalar kemik düzeyi tayini için radyografik bulgular kullanılarak minimum 2 yıl süreyle değerlendirildi.

Sonuçlar: Çalışmanın sonuçları ümitsiz dişe bitişik dişlerin postoperatif olarak radyografik kemik kazanımına sahip olduğunu gösterdi, bu kazanım çekim yapılan grupta biraz daha yüksekti. Bununla beraber 2 grup arasında istatistiksel önemi olan bir fark elde edilemedi.

Karar: Periyodontal cerrahi sonrasında ümitsiz dişlerin uzun vadeli korunması komşu dişlerin kemik düzeyini tehlikeye atmamaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu, ortodontistler açısından faydalı bir bilgidir. Ortodontistler sık sık önceden periyodontal kemik hasarı oluşmuş yetişkin hastaları tedavi ediyor. Destek diş durumunu iyileştirmek ve mekaniği basitleştirmek amacıyla bazen ortodonti sırasında ümitsiz dişleri diş arkı içinde bırakmak mantıklı olur. Geçmişteki endişe bu ümitsiz dişlerin komşu dişler etrafındaki kemik düzeyini tehlikeye atıp atmayacağıydı. Bu çalışma ümitsiz dişler alıkonduğunda iyi korunmuş durumda ilave kemik kaybı riski olmadığını göstermektedir. Bu, böylesi yetişkinleri tedavi eden ortodontistler için bir avantaj olabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Yazışma: Dept of Oral & Dental Medicine & Unit of Periodontology, Rambam Health Care Campus, PO Box 9602, Haifa 31096, Israel (Dr Eli E. Machtei).

Makale Bilgileri:

Yazar: Machtei EE, Hirsch I

Makale adı: Retention of Hopeless Teeth: Effect on the Adjacent Proximal Bone Follwoing Periodontal Surgery.

Kaynak: J Periodontol 2007; 78 (December): 2246-2252.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.