Maloklüzyon baş ağrısı için risk oluşturuyor mu?

Aşırı overbite ve posterior çapraz kapanışın her ikisi de çocuk ve ergenlerdeki baş ağrısı için artan risk oluşturuyor.

 

 

Hedef: Çocuklarda ve ergenlerde maloklüzyon faktörleri ve baş ağrısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Katılımcılar: Buffalo’da New York Eyalet Üniversitesi, Ortodonti Lisansüstü Programı hasta kayıtlarından belirlenen, yaşları 8 ila 16 arasında değişen 50 çocuk ve ergenden oluşan 2 grup oluşturuldu.

Metot: İlk ortodontik kayıtlar temel alınarak her hasta için 11 maloklüzyon özelliği belirlendi ve her karakteristik ile gerilim baş ağrısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla istatistiksel analiz gerçekleştirildi.

Sonuçlar: Çocuklar ve ergenlerde posterior çapraz kapanış ve 5 mm.’nin üzerindeki overbite artan baş ağrısı riski ile ilgilidir.

Karar: Aşırı overbite ve posterior çapraz kapanışın her ikisi de çocuklar ve ergenlerde artan baş ağrısı riski ile bağlantılıdır.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmanın sonuçları çok ilginç. Araştırmada oklüzyon ile temporomandibülar bozukluk arasında çok az ilişki bulunduğu için, baş ağrısı ile bir bağlantının bulunması beni bir dereceye kadar şaşırttı. Değerlendirilen karakteristik sayısı nedeniyle ve baş ağrısının multifaktöriyel olduğu göz önüne alındığında, çalışma numunesinin geçerli bir ilişki kurmak için yeterince büyük olup olmadığını sorguluyorum. İşyerinizde baş ağrısı geçmişi olan hastaları, bu hastalar ile aşırı overbite veya posterior çapraz kapanış arasında bir ilişki olup olmadığını görmek amacıyla, değerlendirmek ilginç olurdu.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, DDS, MS, PhD

Yeni Basım: Dept of Orthodontics, State University of New York, 140 Squire Hall, 3425 Main St, Buffalo, NY 14214 (Judith Lampasso).

Makale Bilgileri:

Yazar: Lambourne S, Lampasso J

Makale adı: Malocclusion as a Risk Factor in the Etiology of Headaches in Children and Adolescents.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132 (December): 754-761.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.