Kondilar yerleşimin kontrolü

Rijit fiksasyondan sonra hastayı uyanık sedasyon noktasına uyandırmak; ortognatik cerrahi sırasında kondilar yerleşim hatalarını yok etmek için etkin bir yol olabilir.

 

Hedef: Ortognatik cerrahi sırasında hastayı uyanık sedasyon noktasına uyandırarak kondilar yerleşimi kontrol etme yöntemini test etmek.

Dizayn: Çalışma grubu ve kontrol grubunu içeren ileriye yönelik, randomize edilmiş deney.

Katılımcılar: Sınıf III maloklüzyonunun düzeltilmesi için 2-çene ortognatik ameliyat geçiren 78 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Kontrol grubu ise aynı cerrahi işlemi geçiren 74 özneden oluşturuldu.

Metot: Çalışma ve kontrol grupları Le Fort I osteotomi ve mandibülar sajital ayırma işlemine tabi tutuldu. Çalışma grubunda rijit fiksasyon yerleştirildikten sonra hasta uyanık sedasyon noktasına uyandırıldı ve dişlerini kapatması ve bir kenardan diğerine yanal şekilde dişlerini hareket ettirmesi istendi. Planlanan oklüzyondan farklı bir sapma, fiksasyonun çıkarılmasına ve düzeltilmiş pozisyonda tekrar yerleştirilmesine neden oldu. Kontrol hastaları halen tamamıyla uyuşturulmuş durumdayken oklüzal sonucu ve kondilar yerleşimi kontrol etmek amacıyla oklüzyona yönlendirildi. Çalışma hastalarına ameliyattan sonra ve sonraki gün cerrahi işlemle ilgili hatırladıkları soruldu.

Sonuçlar: 78 çalışma grubu hastasının 8’i ameliyat sırasında uyandırmada klasik mandibülar manipülasyon işleminde görünür olmayan hatalı oklüzyona sahipti. Bunlar ilk ameliyatta düzeltildi. Çalışma grubu hastalarının hepsi ameliyattan sonra kabul edilebilir oklüzal ilişkiye sahipti, hiçbirinin yeniden ameliyat edilmesi gerekmedi. Kontrol grubunda 7 hasta ameliyattan sonra, uygun olmayan kondilar yerleşim nedeniyle, istenmeyen oklüzyona sahipti. Bunlardan dördünün düzeltme amacıyla yeniden ameliyat edilmesi gerekti. Çalışma grubundaki hiçbir hasta ameliyat sırasında uyandırılma hakkında bir şey hatırlayamadı.

Karar: Ortognatik cerrahi hastalarının uyanık sedasyon noktasına uyandırılması, aksi halde oluşabilecek kondilar yerleşim hatalarını en alt seviyeye indirebilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu, ameliyat sırasında doğru kondilar yerleşim sağlamak için kullanılacak ilginç bir yöntemdir. Daha iyi yerleşim için kullanılan diğer yöntemler genellikle ameliyatı güçleştiren ve ameliyat süresini uzatan karmaşık kılavuzlar veya pahalı ekipmandır. Hasta işlemi hatırlamadığı sürece, bu uyandırma işlemi daha iyi kondilar yerleşim sağlayabilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma: Dept of Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, University of Udine, A.P.U.G.D., P.le S. Maria della Miseridordia, Udine 33100, Italy (Corrado Toro).

Makale Bilgileri:

Yazar: Toro C, Robiony M

Makale adı: Conscious Analgesia and Sedation During Orthognatic Surgery: Preliminary Results of a Method of Preventing Condylar Displacement.

Kaynak: Br J Oral Maxillofac Surg 2007; 45 (July): 378-381.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.