Vakumla şekillendirilmiş sabitleyiciler

Vakumla şekillendirilmiş sabitleyiciler Hawley sabitleyicileri kadar etkindir.

 

 

Hedef: Sökülmelerinden sonra 6 ay boyunca Hawley ve vakumla şekillendirilmiş sabitleyicilerin klinik etkinliklerini karşılaştırmak.

Dizayn: Randomize edilmiş klinik deney.

Katılımcılar: Kapsamlı ortodontik tedaviyi tamamlamış 310 hasta.

Metot: Hastalar tesadüfi olarak 2 gruba ayrıldı. Bir gruba Hawley sabitleyicisi, diğerine de vakumla şekillendirilmiş sabitleyici yerleştirildi. Sabitleyicinin çıkarılmasında ve retansiyondan 6 ay sonra kayıtlar alındı. Overbite ve overjet klinik olarak ölçüldü ve taranan modellerden köpek dişleri arası en, molarlar arası en ve ön diş düzensizliği ölçüldü. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: 6 ayın sonunda, vakumla şekillendirilen sabitleyiciye kıyasla Hawley grubunda ön diş düzensizliğinde oldukça fazla değişiklik gözlendi. Ölçülen diğer kriterlerin hiçbirisi için istatistiksel önemi olan değişiklik bulunmadı.

Karar: Vakumla şekillendirilen sabitleyici maksiler ve mandibülar anteriyor dişlerin düzeltilmesinde Hawley sabitleyicisinden daha etkin sonuçlar vermektedir.

Araştırmacının Yorumları: Büyük örnek grubu ile iyi kontrol edilmiş bir çalışmaydı. Özellikle Hawley sabitleyicisinin vakumla şekillendirilmiş sabitleyiciden çok daha fazla saat boyunca takılması gerektiği göz önüne alındığında, sonuçların beni biraz şaşırttığını kabul etmeliyim. Bu çalışmanın özeti vakumla şekillendirilmiş sabitleyicilerin etkin olduğudur. Soracağım tek soru ise Hawley sabitleyicileri kadar yerleştirme ve artan oklüzal bağlantı imkânı sunup sunmadıklarıdır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Yeni Basım: Bristol Dental Hospital, Lower Maudlin St, Bristol, BS1 2LY, United Kingdom (Jonathan R. Sandy).

Makale Bilgileri:

Yazar: Rowland H, Hichens L

Makale adı: The Effectiveness of Hawley and Vacuum-Formed Retainers: A Single-Center Randomized Controlled Trial

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132 (December): 730-737.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.