Karma diş yapısı ve RME ilişkisi

Retansiyon olmadan karma diş yapısında maksiler genişletme, genişletmeden 6 ay sonra yaklaşık 2 mm'lik relapsa neden oluyor, ancak palatal hacim artışı daha stabil kalıyor.

 

 

Hedef: Hızlı maksiler genişletmeden (RME) sonra, maksiler diş yapısında ve damaktaki 3 boyutlu (3D) değişiklikleri araştırmak.

Dizayn: İleriye yönelik klinik deney.

Katılımcılar: Ortalama 7,5 yaşında 30 Kafkasyalı. Bütün özneler tek taraflı veya çift taraflı çapraz kapanış için RME tedavisi gerektiriyordu.

Metot: Genişletmeden önce (T1), genişletmeden ve 3 aylık stabilizasyondan sonra (T2) ve genişleticinin çıkarılmasından 6 ay sonra (T3) maksiler diş kalıbı yapıldı. 3D değerlendirme yapabilmek için diş kalıpları stereofotogrametrik teknik kullanılarak dijital olarak elde edildi. Dental genişleme miktarını belirlemek amacıyla, kalıcı molarlar arasında ve primer köpekdişleri arasında enlemesine diş ölçümleri yapıldı. Palatal morfolojideki değişikliği göstermek için palatal hacim hesaplandı. Tüm hastalara bağlı Hyrax genişleticisi ile genişletme uygulandı. Maksiler palatal çıkıntılar alt bukal çıkıntıyla karşılaşıncaya kadar genişletici günde 2 dönüşle aktive edildi. Aktif genişletmeden sonra sabit tedavi 3 aylık stabilizasyon için hareketsiz olarak yerinde bırakıldı ve sonrasında çıkarıldı. Sabit tedavinin çıkarılmasından sonraki 6 ay boyunca hiçbir retansiyon cihazı veya ilave ortodontik tedavi uygulanmadı.

Sonuçlar: İntermolar enindeki artış genişletme sırasında yaklaşık %15 (6 mm.) idi. Tedavi sonrası süreçte yaklaşık %5’lik (1 ila 2 mm.) enlemesine dental relaps görüldü. Palatal hacim tedavi sürecinde yaklaşık %10 arttı ve tedavi sonrasında da önemli bir değişiklik gözlenmedi.

Karar: Retansiyonsuz karma diş yapısında RME sonrasında çapraz dental boyutlarda 1 ila 2 mm.’lik relaps vardı. Genişletme nedeniyle palatal hacimde meydana gelen değişiklik nispeten stabildi.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma RME’nin incelendiği diğer birçok çalışmadan farklıydı, çünkü genişletmeden sonraki 6 aylık inceleme süresince retansiyon veya başka bir tedavi uygulanmadı. Bu sayede dental değişikliklerin relaps nedeniyle mi yoksa sonraki tedavi teknikleri sonucunda mı oluştuğu konusundaki karışıklık önlendi. Bana göre, bu çalışmanın olumlu tarafı, palatal çatının oldukça stabil kalmasıdır ki bu da genişletmenin neden olduğu iskeletsel değişikliğin tedavi sonrasında da korunduğunu göstermektedir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma: Via S Angela Merici, 60, I-25123 Brescia, Italy (Dr. Ida Marini).

Makale Bilgileri:

Yazar: Marini I, Bonetti GA

Makale adı: A Photogrammetric Technique fort he Analysis of Palatal Three-Dimensional Changes During Rapid Maxillary Expansion

Kaynak: Eur J Orthod 2007; 29 (February): 26-30.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.