Hızlı maksiler genişleme ve işitme kaybı ilişkisi

Dar maksilaya ve iletici işitme kaybına sahip kişilerde hızlı maksiler genişleme işitme fonksiyonunda sürekli iyileşme yarattı.

 

 

Hedef: Hızlı maksiler genişlemenin, iletici işitme kabı ve maksiler daralma üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Katılımcılar: Grup 6 ila 8 yaşlarında olan ve maksiler daralmaya ve iletici işitme kaybına sahip 25 özneden oluşturuldu.

Müdahale: Bu öznelerin maksillası boyunca palatal genişletme apareyi yerleştirildi. Genişletmeden önce öznenin işitme fonksiyonu belirlendi. Günde 3 kez apareyi etkin hale getirerek 7 ila 14 gün arasında genişletme tamamlandı. Genişletmeden sonra iletici işitme kaybı ikinci kez ölçüldü. Retansiyondan 8 ay sonra da iletici işitme kaybı tekrar belirlendi.

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları genişletmeden hemen sonra bazı ton seviyelerinde işitmede iyileşme olduğu görüldü. 8 ay sonra, 25 öznenin hepsinde işitmede önemli oranda iyileşme ve iletici işitime kaybında kayda değer azalma görüldü.

Karar: Maksiler genişleme, iletici işitme kaybına ve palatal daralmaya sahip hastalarda işitme fonksiyonun iyileştirilmesi için güçlü bir olanak sunuyor.

Araştırmacının Yorumları: Bu çok ilginç bir çalışmaydı. Palatal genişlemenin kullanıldığı bu olanaktan haberim yoktu. Çok sayıda yarık dudak ve damaklı hastayı tedavi ediyorum ve bu hastalarda palatal genişleme ile ortaya çıkan iyileşmeleri fark ettim. Yazarlar çok açık sözlüydü, incelemenin sonunda iletici işitme yeteneğini iyileştirmek amacıyla normal maksilla ve işitme kaybına sahip hastaların palatal genişletme için uygun adaylar olmayacağını açıkladılar.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Yazışma: Dept of Orthodontics, University of Pisa, via Confienza 14, Vercelli 13100, Italy (Dr. Barbara Grampi).

Makale Bilgileri:

Yazar: Vilano A, Grampi B

Makale adı: Correlations Between Rapid Maxillary Expansion (RME) and the Auditory Apparatus

Kaynak: Angle Orthod 2006; 76 (September): 752-758.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.