Kök erimesi riskini belirleryen yaş faktörü

Bu hayvan modelinde diş hareketi miktarı sadece yetişkinlerdeki artan kök erimesi ile ilgilidir. Yaş kök erimesi riskini belirlemede bir faktör olarak görünmektedir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Kök erimesi ile diş hareketi miktarı arasındaki ilişki hala tam açık değildir. Bu ilişkide yaşın bir faktör olduğu öne sürülmektedir.

Hedef: Genç ve yetişkin sıçan gruplarında kök erimesi ile diş hareketi miktarı arasındaki ilişkiyi incelemek.

Dizayn: 60 Wistar sıçanı kullanılarak yapılan hayvan çalışması: 30 tanesi genç (6 haftalık) ve 30 tanesi yetişkin (9 ila 12 aylık).

Metot: Molar üzerinde dişi hareket ettirici güç sağlamak amacıyla bütün hayvanlara zemberek yerleştirildi. Zıt ucu kontrol olarak kullanıldı. Zembereklerin hepsi aynı güç düzeyinde aktive edildi ve gruplardaki bütün hayvanlar maksimum 12 haftaya kadar çeşitli zamanlarda öldürüldü. Her hayvanda diş hareketi miktarı ölçüldü. Kök erimesi, molar köklerin baskı yüzeylerinde histomorfometrik teknikler kullanılarak ölçüldü. Gözlenen diş hareketi miktarı ile kök erimesi miktarı arasından korelasyon oluşturuldu.

Sonuçlar: Sadece yetişkinlerde, artan diş hareketi ile birlikte artan kök erimesi gözlendi. Genç hayvanlarda hareket miktarı ile kök erimesi derecesi arasında önemli bir korelasyon bulunmadı. Her iki yaş grubunda da hareket oranında geniş bir varyasyon olduğu görüldü.

Karar: Bu hayvan modelinde, sadece yetişkinlerde diş hareketi miktarı, artan kök erimesi ile ilişkilendirildi. Yaş kök erimesi riskini belirlemede bir faktör olarak görünmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bunun insan hastalarımız açısından ne anlama geldiğini bilmek zordur. Bu sonuçlar insanlar için tahmin yapmak amacıyla kullanılabilseydi, yetişkinlerde artan diş hareketinin daha fazla kök erimesi riski oluşturacağı ileri sürülebilirdi. Bu nispeten homojen hayvan modelinde yazarların "hızlı hareket eden" ve "yavaş hareket edenleri" bulması ilginçti. Hala niçin bazı hayvanların veya insanların dişlerinin daha hızlı veya daha yavaş hareket ettiğini anlamıyoruz, ancak bu her zaman klinik olarak gözlediğimiz bir olaydır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma: Dept of Orthodontics University medical Centre Groningen, Triade gebouw Ingang 24, Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen, the Netherlands (Dr. Yijin Ren).

Makale Bilgileri:

Yazar: Ren Y, Maltha JC, Kuijpers-Jagtman AM

Makale adı: Tooth Movement Characteristics in Relation to Root Resorption in Young and Adult Rats.

Kaynak: Eur J Oral Sci 2007; 115 (December): 449-453.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.