Kompozitler uygun şekilde mikrosertlik sağlıyor mu?

Bazı kompozitler, 20 saniyelik ışınlama kullanıldığında 2-mm kalınlığında kompozitte yeterli mikro sertlik sağlamadı.

 

 

Amaç: 3 farklı viskozite ve dolgu düzeyinde mevcut olan kompozit malzemesinin 3 farklı tonunun dolgu derinliğini araştırmak.

Yöntemler: Bu çalışmada test edilen malzemeler Aeliteflo, Aelite All Purpose Body ve Aelite LS Posterior ürünlerinin B1, A3 ve D3 tonlarıydı. All Purpose Body standart bir hibrit, Aeliteflo akıcı bir kompozit ve Aelite LS Posterior sıkıştrılabilen bir kompozittir. Yazarlar, nasıl yaptıklarını açıklamasalar da, her kompozitin 1.3-mm kalınlığındaki tabakasından iletilen ışık (dolgu cihazından) yüzdesini belirledi. Opaklık dolgu maddesi içeriği ile ve genellikle B1’den A3’e ve D3 tonuna doğru arttı. En yarı-saydam kompozit akıcı B1’di ve en opak olanı ise sıkıştırılabilen A3’tü. Her malzeme ve tondan üç tane numune 6-mm derinliğinde teflon kalıplara hazırlandı. Kompozit, 620 mW/cm2’de kuartz tungsten halojen ışıktan elde edilen 20-saniyelik ışınlama kullanılarak üstten sertleştirildi. Aktifleşmeden sonra kompozit numuneleri kalıplardan çıkarıldı ve sertleşmemiş materyal spatula yoluyla sıyrıldı. Geri kalan malzemenin uzunluğu dijital mikrometre kullanılarak ölçüldü. ISO standardı ile belirlenen şekilde, ölçülen değer dolgu derinliğini elde etmek amacıyla 2’ye bölündü. Kompozit numuneleri daha sonra sentetik yapıştırıcı içine gömüldü ve kesimlendirildi. Her numunenin uzunluğu boyunca 0.3-mm aralıklarda mikro-sertlik ölçülerek Knoop sertlik profili elde edildi. Knoop sertlik verileri 0.85 ve 0.80 alt/üst sertlik oranlarında, dolgunun derinliğini hesaplamak için kullanıldı.

Sonuçlar: Daha yüksek dolgu maddesi içeriği ve daha koyu tonlarda dolgu derinliğinin daha az olduğu görülmüştür. Sadece akıcı kompozitin B1 tonunun, her iki değerlendirme metodu kullanıldığında da 2 mm kalınlıkta, uygun dolgu sertleşmesi sağladığı ortaya konmuştur. Bu çalışmada test edilen kompozitlerin çoğunun 20-saniye ışınlama kullanıldığında 2-mm dolgu derinliği ve yeterli mikrosertlik sağlamadığı görülmüştür.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

Yeni Basım: Indiana University School of Dentistry, 1121 W Michigan Street, Indianapolis, IN 46202 (Dr.B.K. Moore).

Makale Bilgileri:

Yazar: Moore BK, Platt JA

Makale adı: Depth of Cure of Dental Resin Composites: ISO 4049 Depth of Cure and Microhardness of Types of Materials and Shades

Kaynak: Oper Dent 2008; 33 (July/August): 408-412.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.