Beyazlatma sıcaklığı işlem hızını etkiliyor

Sıcaklıkta yapılacak az bir artış beyazlatma reaksiyonunun hızını iyileştiriyor.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Hidrojen peroksit beyazlatma maddeleri serbest radikal olarak oksijen ve hidroksil açığa çıkarmaktadır. Bunlar kromofor moleküllerine etki eder ve daha küçük ve daha çözünür maddeler haline getirir. Bu renk konsantrasyonunu azaltır ve kromatojenleri uzaklaştırır. Hidrojen veya karbamid peroksit ile beyazlatma genellikle 370C veya daha düşük ağız içi sıcaklığında gerçekleştirilir.

Amaç: Sıcaklığı arttırmanın beyazlatma sonucunu iyileştirip iyileştirmediğini belirlemek. Sonuçlar ölçüldü ve vücut sıcaklığı ve 450C’ta karşılaştırıldı.

Yöntemler: İnsana ait azıdişleri ve küçük azıdişleri çay solüsyonu ile içten lekelendi ve renk tonları tayin edildi. Dişlerin mesiyal açısı tedavi grubuna (450C) ve distal açısı da kontrol grubuna (370C) tahsis edildi. Elektronik kronometre kullanılarak beyazlatmadan önce ve sonra renk analiz edildi. Dişler mine-sement birleşme yerinde kesildi ve pulpa boşluğundaki yüzeyler aşındırıldı, birikintileri ve açık tübülleri temizlemek için durulandı. Numuneler daha sonra çay solüsyonu ile lekelendi. Renk tonu kaydedildi ve daha sonra mesiyal açılar 450C’ta distal açılar da 370C’ta beyazlatıldı. Her iki diş yüzeyine uygulanan beyazlatma, diş üzerinde 5 dakika boyunca %35’lik hidrojen peroksit jelinin kullanıldığı ve sonrasında maddenin nemli gazlı bezle uzaklaştırıldığı tipte bir beyazlatma idi. Bu işlem, toplam uygulama süresi 20 dakika olacak şekilde 3 kere tekrarlandı. 5 dakikalık her beyazlatma işleminden sonra renk tonu tayin edildi. Beyazlatma süresi ve etkinlik için ve sıcaklık ve beyazlatma etkinliği için korelasyon süresi belirlendi.

Sonuçlar: Beyazlatma süresinin 20 dakikaya uzatılması, test edilen her sıcaklık için beyazlatma etkisini arttırdı. Beyazlatma sıcaklığının arttırılması, bütün zaman sürelerinde beyazlatma etkisini arttırdı.

Sıcaklık peroksiti iki şekilde etkilemektedir:

  1. Hidrojen peroksitin bozunumu ekzotermiktir. 100C’lik artış, 2.3 faktörü ile parçalanmayı hızlandırmaktadır.
  2. Hidrojen peroksit konsantrasyonu arttıkça, parçalanmanın sıcaklığını absorbe edecek daha az su bulunur.

Bu çalışmada hesaplanan beyazlatma indeksi birkaç unsurun sonucu elde edilir:

  1. Artan sıcaklık, daha yüksek konsantrasyon elde etmek için diş minesi ve dentin yoluyla difüzyon hızını arttırır.
  2. Yüzey penetrasyonu sistemin toplam enerjisinden etkilenebilir.
  3. Hidrojen peroksit katalaz enzimi ve glütation peroksidaz yoluyla su ve oksijene bozunur. Katalaz enzimi sıcaklığa bağımlıdır, bu sebeple yüksek hidrojen peroksit düzeyi ortaya çıkar. Normal beyazlatma maddelerinin 370C’den 450C’ye kontrollü sıcaklık artışı ile beyazlatma işleminin sonucu iyileştirilebilir ve süre kısaltılabilir.

İnceleyen: Thomas G. Berry, DDS, MA

Yazışma Adresi: Department of Prosthodonotics, Hebrew University-Hadassah School of Dental Medicine, PO Box 12272, Jerusalem 91120, Israel (Ervin I. Weiss).

Makale Bilgileri:

Yazar: Perez-Davidi M, Hadad A

Makale adı: The Effect of Mild Increase in Temperature on Tooth Bleaching

Kaynak: Quint International 2008; 39 (October): 771-775.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.