Uyku Bozukluğu için oral sabit tedavi incelemesi

Oral sabit tedaviler horlama tedavisinde etkilidir, engelleyici uyku apnesinde ise hafif ila orta derecede etkilidir.

 

 

Hedef: Uyku bozukluklarını ve tedavisi için oral sabit tedavileri incelemek.

Dizayn: Literatür incelemesi ve uzman görüşü.

Sonuçlar: Oral sabit tedavi için uygun olabilecek uyku bozuklukları, basit horlama ve tıkanmalı uyku apnesidir (Obstructive Sleep Apnea). Horlama uyku sırasında orofarenkste ses üretimini içerir, ancak oksijen düzeyinde azalma veya nefes almanın engellenmesi söz konusu değildir. OSA basit horlama ile benzermiş gibi algılanır, ancak aksine normal nefes almanın engellenmesini içerdiği için kan dolaşımındaki oksijen düzeyinde azalma olur. Horlama eşin uykusunu bozabilir, ancak sağlıkla ilgili bir sonuca yol açmaz. OSA, koroner kalp hastalığına sahip kişiler için hayati risk oluşturacak önemli sağlık problemlerine neden olabilir. Oral sabit tedaviden önce hastanın uyku düzensizliğinin teşhisi için, bir doktor tarafından uyku incelemesinin (polisomnogram) tamamlanması gerekir. Hasta tedavi için kontinu pozitif hava yolu basınç cihazını tolere etmeye isteksizse veya tolere edemiyorsa oral sabit tedavi uygulanabilir. Yazar hastanın polisomnogram kopyasının alınmasını ve sigorta talebinin arzında kullanılmasını öneriyor. Oral sabit tedavi, üst ve alt diş yapısının doğru ve uygun uzatılmış aljinat impresyonundan üretilir. En yaygın araç, dili ileride tutmak için mandibülayı yaklaşık %80 ilerleten mandibülar protruzyon cihazıdır. Alternatifi ise edentulus hasta için uygun olabilecek dili destekleyen cihazdır. Burada yazar üst ve alt diş yapısını kapsayan 1-parçalı cihazı tercih ediyor, ancak bu cihazla ilerleme miktarı ayarlanamaz ve lateral hareket sağlanmamaktadır. Biraz ayar sağlayan 2-parçalı cihazlar vardır, ancak bunlar da daha kolay kırılabilir. Teslimattan sonra hastaların çoğu cihazı ayarlamak için 2 hafta uğraşmaktadır. 4 ila 6 hafta sonra yapılacak ziyarette cihaz ayarı yapılabilir ve ortodontist cihazın hastaya yararı olup olmadığını değerlendirebilir. Etkin olduğu görülürse, apneik epizodlardaki azalmayı belirlemek amacıyla polisomnogramın tekrarı tavsiye edilir. Bu sabit tedavilerin uzun süreli kullanımı diş pozisyonunda ve oklüzal değişikliğe yol açtığı için sürekli takip önerilir.

Karar: Oral sabit tedaviler ortodontist tarafından kolaylıkla imal edilebilir ve horlama ve hafif ila orta derecedeki OSA’nın tedavisi için yararlı olabilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu inceleme temel bilgiye ihtiyacı olanlar için, uyku bozukluklarının ve oral sabit tedavilerin basit şekilde incelendiği bir çalışmadır. Bazı literatür çalışmaları da dahil edilmiştir, ancak bunlar sistematik değildir. Oral sabit tedavi kullanımının yan etkileri hakkında, bu cihazları kullanan kişilere de yardımcı olabilecek bilgiler bulunmaktadır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yeni Basım: Associate Professor, Wake Forest University School of Medicine, Dept of Dentistry, Medical Center Blvd, Winston-Salem, NC 27197 (Dr Sarah C. Shoaf).

Makale Bilgileri:

Yazar: Shoaf SC

Makale adı: Sleep Disorders and Oral Appliances: What Every Orthodontist Should Know.

Kaynak: J Clin Orthod 2006; 40 (December): 719-722

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.