Yarık dudaklı hastaların ağız kokusu problemleri

Yarık dudak/damaklı hastaların ağız kokusu problemleri olabilir.

 

Geçmiş Deneyimler: Ağız veya burundan kaynaklanan kötü koku ciddi bir sosyal sorun olabilir ve yarık dudak ve damaklı hastalar (CLP) ortodontik tedavi esnasında kokulara karşı daha hassas olabilirler.

Amaç: Ortodontik tedavi altındaki yarık dudak ve damak hastalığı bulunan veya bulunmayan hastalardaki ağız ve burundan gelen kötü kokuları ölçmektir.

Hedef: Kontrollerin bulunduğu olası klinik deneme.

Katılımcılar: 1. grupta ortodontik tedavisi altındaki yarık dudak ve damak hastalığı bulunan 11 hasta (yaş ortalaması 15 olan) bulunuyordu; 2. grupta ortodontik tedavisi altındaki yarık dudak ve damak hastalığı bulunmayan 11 hasta (yaş ortalaması 14 olan) bulunuyordu ve kontrol grubu olan 3. grup (yaş ortalaması 14,5) ortodontik tedavi altında değildi.

Yöntemler: Ağız kokusu taşınır bir sülfür monitörü (halimetre) kullanılmak suretiyle ölçülmüştür. Ölçümler tüm deneklerden hem ağızdan hem de burundan standart bir şekilde alınmıştır. Oral hijyen ve diş sağlığı klinik inceleme ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Oral hijyen ve diş durumu 1. ve 2. gruplar arasında farklılık göstermezken yarık dudak ve damaklı hastalarda daha çok ağız kokusu (oral kötü koku) gözlemlenmiştir. 3. gruptaki diş taşı ve dişeti puanları 2. gruptakinden daha iyi olduğu görülmüştür. 2. grupta daha fazla ağız kokusu eğilimi olmasına rağmen önemli ölçüde olmadığı görülmüştür. Yarıktan etkilenen yarık dudak ve damaklı hastalardaki geniz yolları etkilenmeyen burun deliklerinden daha fazla kötü kokuya sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuçlar: Yarık dudak ve damaklı hastaların, ortodontik tedavi gören hastalardan daha fazla ağız kokusu problemi olduğu tespit edilmiştir. Bu kötü koku sorunları, yarık dudak ve damaklı hastaların burun deliklerini de etkilemektedir.

İnceleyen: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma adresi: Cumhuriyet Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD 58140 Sivas, Türkiye (Dr Fırat Öztürk).

Makale Bilgileiri:

Yazar: Doruk C, Ozturk F

Makale adı: Oral Nasal Malodor ın Patients With and Without Cleft Lip and Palate Who Had Undergone Orthodontic Therapy

Kaynak: Cleft Palate – craniofacial J 2008; 45 (September): 481-484.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.