Kompozit sıcaklığı özellikleri etkiliyor

Kompozit sıcaklığının arttırılması dönüşme oranını geliştiriyor.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Reçine kompozitleri temiz, kuru bir alan, aşındırma, uygun hazırlık ve doğru sertleştirme süresi gerektirir. Sertleşme süresinin azaltılması, işlemleri hızlandıracağı ve muhtemelen de daha fazla rahatlık sağlayacağı için avantajlı olacaktır. Kompozitin önceden ısıtılmasının kompozit akışını geliştirdiği, servikal (dişin boynu) kenarlarda mikro-sızıntıyı azalttığı ve yüzey sertliğini bir dereceye kadar arttırdığı görülmüştür. Monomer dönüşüm hızı artmakta ve bu sayede ışınlama süresi azalmaktadır.

Amaç: Işınla polimerleştirilen kompozit sıcaklığının dolgu derinliği ve yüzey sertliğini nasıl etkilediğini incelenmek ve sıcaklık artışının sertleşme süresi üzerindeki etkisini tayin etmek.

Yöntemler: Çalışmada 2 kompozit kullanıldı: Esthet-X mikro-hibrid ve TPH hibrid. Kompozitler 10, 20 ve 40 saniye polimerizasyon süresi ile Spektrum-800 tungsten halojen ve Smartlite iQ LED dolgu ışığı kullanılarak polimerleştirildi. Kompozit, Calset ısıtma ünitesinde 7000, 10000, 14000F sıcaklığa kadar ısıtıldı. 7000F kompozitin kontrol olarak tutulması amaçlanıyordu. Her parametre kombinasyonu için (2 dolgu ışığı, 2 reçine bazlı kompozit, 3 ışınlama süresi, 3 sıcaklık) toplamda 180 numune hazırlandı. Numuneler standartlaştırılmış kalıp içine yerleştirildi ve belirlenen süre boyunca ışınlandı. Dolgu derinliğini tespit etmek amacıyla, her numunenin üst ve alt yüzeyi için Knoop sertliği ölçüldü. Aynı temel düzen kullanılarak oluşturulan diğer bir numune grubunda yüzey sertliği ölçüldü.

Sonuçlar: Sıcaklık 7000’den 14000F’a arttırıldıkça, iki kompozit için de numunelerin hem üst hem de alt yüzeylerinde sertlik artış gösterdi. Sertlikteki değişim yüzdesinin, halojen ışıkla kıyaslandığında, LED ışıkta daha fazla olduğu görüldü. Test edilen bütün sürelerde ve sıcaklıklarda numunelerin alt yüzeyinde LED’in tatmin edici sertlik düzeyi sağladığı görüldü; diğer taraftan halojen ışık <40 saniye ışınlama süresinde benzer etkiyi göstermedi. Bununla birlikte, ışınlama süresi ve sıcaklık arttıkça hem halojen hem de LED gruplarında önemli oranda sertlik artışı olduğu ortaya konmuştur. Kompozitlerin Calset ısıtıcısı ile önceden ısıtılmasının monomer dönüşüm oranını, dolgu derinliğini ve sertliği arttırdığı görülmüştür. LED ışığının, halojen ışığa kıyasla, test edilen kompozitlerin polimerleştirilmesinde daha etkin olduğu ortaya konmuştur. Önceden ısıtılmış kompozitler ile daha kısa polimerizasyon süresinin, daha uzun ışınlama süresi uygulanan oda sıcaklığındaki kompozitler ile elde edilen sertlik değerine benzer sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır.

İnceleyen: Thomas G. Berry, DDS, MA

Yazışma Adresi: School of Dental Medicine, State University of New York at Buffalo, Squire Hall Room 215, 3435 Main St, Buffalo, NY 14214 (Dr. Carlos A. Munoz).

Makale Bilgileri:

Yazar: Munoz CA, Bond PR

Makale adı: Effect of Pre-Heating on Depth of Cure and Surface Hardness of Light-Polymerized Resin Composited

Kaynak: Am J Dent 2008; 21 (August): 215-222.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.