Kompozitlerde ışın tedavisi

Transdental ve doğrudan ışık aktivasyonu kombinasyonu polimerizasyondan taviz vermeksizin kompozit bileşeni adaptasyonunu iyileştirebilir.

 

Amaç: Direkt, transdental (dişten geçerek) veya karma dolgu yöntemleri kullanılarak farklı ışık kaynaklarının kompozit restorasyonların sertliği ve bileşen adaptasyonu üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Yöntemler: Bovin (denek hayvanı) kesici dişler kesimlendi, perdahlandı ve reçine malzemesi içine gömüldü. Numune 7-mm kalınlığa sahip olacak şekilde mesiyal ve distal açılardan düzleştirildi. Standartlaştırılmış düzenek diş yüzeyinin ortasında kesildi ve Single Bond yapıştırıcısı ve tek Z250 kompozit artışı kullanılarak düzenelendi. Bovin dişten aynı zamanda 1-mm kalınlığında diş minesi alındı. Kompozit 3 yöntem kullanılarak ışınlandı. İlki restorasyonun tam yukarısında gerçekleştirildi. İkincisi transdental, yani mesiyal ve distal yönlerden preparasyonun bir kenarı üzerindeki dentin ve dentin üzerine yerleştirilen diş minesi parçası yoluyla yapıldı. Üçüncüsü ise iki yöntemin bileşiminden oluşuyordu; transdentali takiben üstten ışınlama. Üç farklı dolgu ışığı kullanıldı: kuartz tungsten halojen, LED ve plazma arkı. Işınlama süresi benzer miktarda enerjinin verilmesini sağlayacak şekilde ayarlandı. Kenar lekelenmesi/boşluğunu tespit etme yolu olarak restorasyonun kenarlarına çürük-tespit edici boya uygulandı; bu dijital görüntüleme yazılımı kullanılarak ölçüldü. Numuneler kompozit restorasyonlarının sertlik testi için kesimlendirildi. Sertlik Knoop sertlik sayısı olarak belirtildi ve bu reçine polimerizasyonunun iyi bir göstergesi olarak teyit edildi.

Sonuçlar: Kenar boşlukları dolgu kaynağından etkilenmedi. Karma dolgu yöntemi en az boşluklu kenar oranı sağladı. Dolgu kaynağı sertliği etkilemedi. Kompozit sertliği, tekniğe göre değişiklik gösterdi, yüksekten düşüğe doğru: direkt, transdental ve karma. Kompozit restorasyonlar için transdental ve direkt ışık aktivasyonu kombinasyonu,
polimerizasyondan taviz vermeksizin kompozit bileşeni adaptasyonunu iyileştirebilir.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

Yeni Basım: Piracicaba School of Dentistry, State University of Campinas, Av Limiera, 901-13414-903 Piracicaba, SP, Brazil (Dr. Lourenco Correr-Sobrinho).

Makale Bilgileri:

Yazar: Alves EB, Alonso RCB

Makale adı: Transdental Photo-Activation Technique: Hardness and Marginal Adaptation of Composite Restorations Using Different Light Sources

Kaynak: Oper Dent 2008; 33 (July/August): 421-425.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.