Yüzey hazırlığından sonra kompozit onarımı

Yeni kompozitin eskisine bağlanması için mekanik pürüzlendirme ve yapıştırıcı uygulaması kritik öneme sahiptir.

 

 

Amaç: Farklı yüzey işlemlerinin kompozitler arasındaki bağlanma gücü üzerinde sahip olduğu etkileri değerlendirmek.

Yöntemler: Paslanmaz çelik kalıplar içinde reçine kompozit numuneleri (TPH Spectrum, Dentsply DeTrey) hazırlandı. Oksijen tesiri önlenmiş tabaka uzaklaştırıldıktan sonra, numuneler sodyum klorit çözeltisi içinde 24 saat veya 6 ay boyunca yaşlandırıldı. Yaşlandırmadan sonra, belirtilen yüzey işlemleri uygulandı:

  1. Elmas (107-µm tane büyüklüğü) ile pürüzlendirmeyi takiben %34.5 fosforik asit ile 20 saniyelik temizleme,
  2. 4 saniye boyunca 5-mm mesafeden 50-µm alüminyum oksit tozu ile kumlama (Airsonic Mini-Sandblaster, Hager Werken), veya
  3. 4 saniye boyunca 5-mm mesafeden 30-µm silis kaplı alüminyum oksit tozu ile kumlama (CoJet Sand, 3M ESPE).

Yüzey işlemleri;

  1. OptiBond FL (Kerr),
  2. OptiBond FL sadece yapışkan reçine (primer olmadan), veya
  3. Excite (Ivoclar Vivadent) ile işlem görmek üzere 3 alt gruba bölündü.

Aynı zamanda CoJet Kumu ile birlikte kullanıldığında Silan işleminin (Monobond-S, Ivoclar Vivadent) etkisi de araştırıldı. Alt kontrol gruplarına yapıştırıcı işlemi uygulanmadı. Yüzey işlemlerinden sonra, 24 saat boyunca sodyum klorit içinde saklanan ve gerilimi test edilen numuneler üzerine Spectrum-TPH kompozit takviyesi yerleştirildi. CoJet kumu grubundaki yaşlanma, yüzey işlemi, bağlanma düzeni ve Monobond-S’in etkileri değerlendirildi.

Sonuçlar: 24 saatlik yaşlandırmadan sonra, sadece OptiBond FL yapışkan reçine ve OptiBond FL’nin (primer ve yapışkan reçine) sırasıyla elmas ve 50-µm alüminyum oksit gruplarında kompozitler arasındaki bağlanma gücünü önemli derecede iyileştiren işlemler olduğu ortaya kondu. Sadece Silan işlemi, 24 saatlik yaşlandırmadan sonra Cojet kum grubunda bağlanma gücünü önemli oranda geliştirdi. 24 saat ve 6 ay boyunca yaşlandırılan numuneler arasında ortalama nihai bağlanma gücünde önemli bir fark elde edilemedi. Bununla birlikte, 24 saatlik sonuçlardan farklı olarak, 6 ayda yapılan kontroller ile kıyaslandığında, OptiBond FL yapıştırıcı haricinde, diğer tüm yüzey işlemlerinin iyileştirilmiş bağlanma gücü gösterdiği ortaya çıkmıştır. Kompozitlerin onarımında en uygun yapışma için mekanik pürüzlendirmeyi takiben yapışkan uygulaması tavsiye edilmektedir. Onarım sadece kompozitte yapılacağı zaman primer uygulaması gerekmeyebilir. Silis kaplama ve silan işlemi kuşkulu değere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS

Yazışma adresi: Department of Operative Dentistry & Periodontology, University of Ulm, Albert-Einstein-Allee 11, D-89081 Ulm, Germany (Andreas Rathke).

Makale Bilgileri:

Yazar: Rathke A, Tymina Y, Haller B

Makale adı: Effect of Different Surface Treatments on the Composite-Composite Repair Bond Strength.

Kaynak: Clin Oral Investing 2008; Epub ahead of print.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.