Dentin bağları zamanla bozuluyor

Reçine-dentin bağları, suya doğrudan maruz bırakıldığında zaman içinde bozuluyor.

 

 

Amaç: Doğrudan ya da dolaylı suda bekletmenin bir tane toplam-aşındırmalı ve iki tane otomatik aşındırmalı yapıştırıcının mikro-gerilim dentin bağ gücü (MTBS) üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan malzemeler bir şişe aşındırma-yıkamalı yapıştırıcı Admira Bond, otomatik aşındırmalı primer sistemi Clearfil SE Bond ve Amerika’da olmadığına inandığım hepsi-bir-arada otomatik aşındırmalı yapıştırıcı Hybrid Bond ürünleriydi. Sınıf 1 boşluk preparasyonları çekilen azıdişlerinin oklüzal yüzeylerinde yapıldı. Kenarlar diş minesi içindeydi ve diş minesine eğim verilmişti. Preparasyonlar yapıştırıcının uygulanmasını takiben kompozit reçine ile işleme tabi tutuldu. Her yapıştırıcının MTBS’i 3 farklı şekilde test edildi. İlk olarak, yenilenen dişlerin bir kısmı kesimlendirildi ve 1 günlük suda bekletme süresini takiben test edildi. İkinci olarak, bazı dişler kesimlendirildi ve 4 yıllık suda bekletme süresinden sonra test edildi. Son olarak da restore edilen dişlerin bir kısmı kesimlendirildi ve elde edilen parçalar testten önce 4 yıl boyunca suda bekletildi. Üçüncü yöntemde bağlanan dentin ara yüzeyi doğrudan suya maruz bırakılmıştı; diğer 2 yöntemde ise maruz bırakılmamıştı.

Sonuçlar: 24 saatte Admira Bond’ın MTBS ortalaması 39 MPa idi. Bekletmeden önce kesimlendirilmeyen numunelerde, 4 yıllık suda bekletme süresinden sonra, ortalamanın 36 MPa, bekletmeden önce kesimlendirilen numuneler içinse sadece 22 MPa olduğu görülmüştür. Clearfil SE Bond ürünü için bu değerlerin sırasıyla 41, 39 ve 21 MPa, Hybrid Bond ürünü içinse 37, 32 ve 12 MPa olduğu ortaya konmuştur. 4 yıllık doğrudan suda bekletme sonrasında, test edilen yapıştırıcılar tarafından üretilen bağların bozulmaya dayanamadığı ortaya çıkmıştır.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

Yazışma Adresi: Department of Restorative Dentistry, University of Tanta, Tanta, Egypt (Dr. Ali Abdalla).

Makale Bilgileri:

Yazar: Abdalla AI, Feilzer AJ.

Makale adı: Four-Year Water Degradation of a Total-Etch and Two Self-Etching Adhesives Bonded to Dentin

Kaynak: Dent 2008; 36 (August): 611-617.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.