Halkın sevdiği gülümseyiş özellikleri

Hastalar gülümseyiş dizaynında ideal hedefler olarak değerlendiğimiz unsurları onaylıyor ancak değişikliklere karşı toleransları daha yüksek.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Estetik diş hekimliğinin en önemli zorluğu, hastalarımızın estetik hedeflerine ulaşmaktır. Yakın tarihte estetik gülümseyişin objektif özelliklerini belirlemeye yönelik girişimler yapıldı. Diş hekimleri bu özellikleri her ne kadar ayrıntılı şekilde belirlemiş olsa da, hastalarımız arzu edilen gülümseyiş özellikleri ile ilgili olarak farklı görüşlere sahip olabilir.

Amaç: Bu bilgisayar destekli çalışmanın amacı, gülümseyişin birkaç bileşenine ait ideal ve kabul edilebilir aralık ile ilgili meslekten olmayan kişilerin görüşlerini incelemektir.

Yöntemler: Uygun perioral yapılar dahil edilirken, dikkatin de dağılmasını önlemek için yüz görüntüsü sadece dudaklar, burun ucu ve mentolabiyal kıvrımı kapsayacak şekilde Photoshop CS2 (Adobe) programında düzenlendi. “Boş” dudak grubu yaratmak amacıyla dişler ve periyodontiyum görüntüden çıkarıldı. Birkaç tane gülümseyiş özelliğine göre ideal diş yapısı görüntüsü ayarlandı ve bu görüntüler dudak grubuna eklendi. Yazılım, not vericilerin özellikleri ekrandaki akıtma imlecini kullanarak sürekli olarak değiştirmelerini sağlıyordu. Görüntüler, konuşma uzaklığında gösterilen ve gerçeğe uygun boyutlarda görüntünün elde edilmesini sağlayan çözünürlüğe sahip bilgisayar ekranında görüntülendi. Anket dişçilik alanında çalışmayan 300 yetişkine uygulandı. Bir tane gülümseyiş özelliğine karşılık gelen her soru için deneğin en ideal veya en çirkin görüntüyü seçmek amacıyla imleci kullanması istendi. Bölgesel farklılıkları araştırmak amacıyla, anketler farklı bölgelerde uygulandı. Değerlendirilen özellikler gülümseyiş kavisi, ağız boşluğu, dişeti görünümü, üst çene, alt çene orta çizgisi, üst çene dişlerinin önde oluşu, üst çene, orta ve yan dişeti yüksekliği aykırılığı, merkezîden yanala geçiş, orta kesici ön diş eni, yüksekliği oranı, merkezi yanal oranı ve oklüzal meyilden oluşuyordu.

Sonuçlar: Gözlenen tek önemli bölgesel farklılık, diğer ikisiyle karşılaştırıldığında batı grubunda daha geniş gülümseyişin (daha küçük ağız boşluğu) tercih edilmiş olmasıydı. Not verenler tarafından belirlenen ideal değerlerin kabul edilen değerlere benzer olduğu, ancak diş hekimleri tarafından genel olarak kabul edilenden daha geniş yelpazede değerler olduğu ortaya çıkmıştır. Diş hekimlerine kıyasla, meslekten olmayan kişiler arasında tercih edilen gülümseyiş özelliklerinin daha geniş bir yelpazede değiştiği görülmüştür. Birçok durumda idealin gülümseyiş dizaynında genel kabul gören prensiplerle çakıştığı ortaya çıkmıştır. Örneğin gülümseyiş kavisi alt dudağı takip etmelidir. Bununla birlikte, denekler kavisin önemli oranda düzleşmesini tolere etmiştir.

İnceleyen: Daniel E. Wilson, DDS

Yeni Basım: Division of Orthodontics, College of Dentistry, The Ohio University, 305 W 12th Ave, PO Box 182357, Columbus, OH 43218-2357 (Henry W.Fields).

Makale Bilgileri:

Yazar: Ker A, Chan R

Makale adı: Esthetics and Smile Characteristics From the Layperson’s Perspective: A Computer-Based Survey Study

Kaynak: J Am Dent Assoc 2008; 139 (October): 1318-1327.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.