Diş konumlayıcısı ortodontik sonucu geliştirir mi?

Vücut dilini anlamak, tüm uygulamalarda hasta ile olan iletişimi önemli ölçüde geliştirebilir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Diş konumlayıcıları uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bazı ortodontistler ve dişhekimleri bu birleşik sabitleyici türlerini kullanmaktadırlar. Fakat çoğu ortodontistler kullanmamaktadırlar. Bu aparatlar Amerikan Ortodonti Kurulu (ABO) Objektif Sınıflandırma Sistemince ölçüldüğü gibi ortodonti tedavisinin nihai sonucunu geliştir mi?

Amaç: Sabit ortodontik braketlerin çıkarılmasını müteakip bir diş konumlayıcısının kullanılması suretiyle elde edilen oklüzal (dişlerin kapanışıyla ilgili) kontakların sayısını karşılaştrmaktır.

Hedef: Bu çalışma, 2 hasta örnek grubu kullanılarak yapılan geçmişe dönük bir çalışmadır.

Yöntemler: Makale yazarları, bir üniversitenin ortodonti departmanında tedavi edilen 100 hasta üzerinde tutulan kayıtları bir araya getirmiştir. Her denek ortodontik braketlerin çıkarılmasından sonra bir konumlayıcı almıştır. Makale yazarları daha sonra gruplar arasındaki tedavi sonucunu ölçmek üzere ABO Objektif Sınıflandırma Sistemi kullanarak her iki grubun diş kontaklarının sayıları değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Bir konumlayıcı takan deneklerin ABO Objektif Sınıflandırma Sistemi kullanarak, bir konumlayıcı takmayan deneklerden daha yüksek puana sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu fark, istatistiksel olarak anlamlıdır. İşbirliği yapan bir hastada, ortodontik braketlerin çıkarılmasından sonra kullanılan bir diş konumlayıcısının ABO Objektif Sınıflandırma Sistem puanını geliştireceği ortaya çıkmıştır.

İnceleyen: Vincent G. Kokich, DDS, MSD

Yazışma adresi: Orthodontics and Oral Facial Genetics, Indiana Universty School of Dentistry, 1121 West Michigan St, Indianapolis, IN 46202 (Dr W. Eugene Roberts).

Makale Bilgileri:

Yazar: Park Y, Harsfield JK

Makale adı: Tooth Positioner Effects o Occlusal Contacts and Treatment Outcomes

Kaynak: Angle Orthod 2008;78 (6): 1050-1056

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.