DT Light post, EverStick lifli postlardan daha başarılı

Post yerleştirilmeyen krona kıyasla, post kullanılmış kron kaplama yapılmış küçük azıdişinin kullanım süresini iyileştiriyor.

 

 

Amaç: Post kullanılmadığında veya farklı endodontik post sistemleri kullanıldığında, küçük azı dişinin 3 yıl içinde kullanım durumunda farklılık olup olmadığını belirlemek.

Yöntemler: Bütün hastalar tek bir diş hekimi tarafından özel muayenehanede tedavi edilmiştir. İncelenen 360 dişin hepsine dolgu desteğinden sonra tek üniteli metal seramik kron uygulanmıştır. Grup A için post kullanılmamıştır. Grup B’ye ise DT Light Post uygulanmıştır. Grup C’de ise klasik lifli-reçineli post elde etmek amacıyla post boşluğuna EverStick elyaflar yerleştirilmiştir. Geri kalan diş duvarı sayısı da kaydedilerek duvarlardaki kullanım etkileri değerlendirildi.

Sonuçlar: Grup A’da %37.5, grup B’de %9.1 ve grup C’de %23.3 kırılma olduğu görülmüştür. 4 koronal duvara sahip olan hiçbir diş kırılmadığı gözlemlenmiştir. Preparasyon çembersiz olarak etiketlendiğinde, kırılma oranının postun kullanılmadığı durumda 14/20, DT Light Post için 6/20 ve EverStick elyaf için 9/20 olduğu ortaya konulmuştur. Sadece bir tane dentin duvarına sahip olan 60 tane diş vardı. Bu grupta kırılma oranı postun kullanılmadığı durumda 8/20, DT Light post için 1/20 ve EverStick elyaf için 6/20 olarak gerçekleşmiştir. DT Light Post ürününün EverStick lifli klasik posttan daha üstün olduğu ortaya konmuştur. Koronal duvara sahip olmayan dişlerde, matriks olmadan yapılan uygulamaya nazaran matriks olan uygulamalar daha iyi kullanım oranı vermiştir. Post kullanılmayan gruplarda 13 kök kırılması olduğu, post ile tedavi edilen dişlerde ise sıfır kök kırılması olduğu ortaya konmuştur.

İnceleyen: J.D. Overton, DDS

Yazışma Adresi: Department of Oral Sciences, Policlinico Le Scotte, Viale Bracci, Siena 53100, Italy (Dr. Marco Ferrari).

Makale Bilgileri:

Yazar: Cagidiaco MC, Garcia-Godoy F

Makale adı: Placement of Fiber Prefabricated or Custom Made Posts Affects the 3-Year Survival of Endodontically Treated Premolars

Kaynak: Am J Dent 2008; 21 (June): 179-184.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.