Metale tercih edilen Lifli Postlar

Lifli postların orta derecede klinik başarıya sahip olduğu görülmektedir ve geniş ölçüde zarar görmüş endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin restorasyonu için tavsiye edilmelidir.

 

 

Amaç: Farklı post sistemlerini, yani döküm post kor, önceden üretilmiş metal postlar ve önceden üretilmiş metal olmayan postların klinik performansını karşılaştırmak.

Yöntemler: Yazarlar 1990 yılından beri yayınlanan makalelerde yazın taraması gerçekleştirdi. Lifli Postlar ve klinik incelemeler anahtar kelimeleri kullanıldı. Alınan makalelerdeki ilgili referanslar da göz önünde tutulmuştur. Kapsam kriterlerini karşılamak için çalışmalarda gruptaki hasta sayısının, tedavi edilen diş tipinin ve restoratif işlem ve malzemelerin belirtilmesi gerekiyordu. Ayrıca çalışmaların randomize edilmiş olması ve takip sürecindeki kayıpların ve kullanımda kalma oranlarının olası çalışmalar için belirtilmesi gerekiyordu. Medline’de dizinlenmiş dergilerde yayınlanmış ve bağımsız değerlendirmesi yapılmış bilimsel çalışmalar dikkate alındı. Bu incelemede geçmişe yönelik ve ileriye dönük çalışmaların bulguları yer almaktadır. Çalışmalardaki standartlaşma eksikliği nedeniyle, sonuçlar bu raporda birleştirilmemiş, bunun yerine ayrı şekilde rapor edilmiştir.

Sonuçlar: Lifli postlar ile ilgili klinik çalışmaların büyük çoğunluğu en fazla 3 yıllık takip süresine sahiptir. Genellikle %90’a yakın başarı oranı bildirilmektedir. Başarısızlığın ana nedeninin postun yerinden oynaması ve ilave endodontik tedavi ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bozukluklar genelde olumluydu ve postun yeniden bağlanması mümkündü. Birkaç tane çalışmada geçici kronların çıkarılması sırasında ayrılma rapor edilmektedir. Alçı post kor ile karşılaştırıldığında, lifli postların daha yüksek başarı oranına ve daha olumlu hata etkisine sahip olduğu ortaya konmuştur. Kök çatlaması genellikle metal postlar için bildirilmiştir. Mevcut koronal yapının miktarı lifli postların retansiyonunda büyük öneme sahiptir. İki tane randomize, kontrollü klinik deney, lifli postların metal postlar ile karşılaştırıldığında üstün performans gösterdiğini ortaya koymuştur ancak mevcut koronal yapının postun başarısı üzerindeki etkisini değerlendirecek daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Lifli postların önemli miktarda diş kaybı olduğunda restorasyonu koruduğu görülmektedir. Yapışma azalmasının lifli postlarda en yaygın görülen bozukluk olduğu ve çatlakların nadiren görüldüğü ortaya konmuştur.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS

Yazışma Adresi: Department of Fixed Prosthodontics & Dental Materials, Policlinico Le Scotte, Viale Bracci, Siena 53100, Italy (Prof. Marco Ferrari).

Makale Bilgileri:

Yazar: Cagidiaco MC, Goracci C

Makale adı: Clinical Studies of Fiber Posts: A Literature Review

Kaynak: Int J Prosthodont 2008; 21 (July/August): 328-336.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.