Beyazlatmada kullanılan jelin etkileri

Beyazlatmadan sonra 2 saatlik sodyum askorbat jeli uygulaması kompozitin beyazlatılmış diş minesine normal bağ gücü ile bağlanmasını sağlıyor.

 

 

Amaç: Beyazlatılmış diş minesinin neden olduğu tehlikeli bağlanmayı tersine çevirmek için en etkin sodyum askorbat jeli uygulaması süresini tespit etmek.

Yöntemler: 70 tane deney hayvanının kesici dişi çekildi ve sement – mine birleşme yerinden kesildi. Pulpa boşlukları elastomerik ölçü maddesi ile dolduruldu ve kronlar labiyal yüzeyleri yukarı bakacak şekilde akrilik için gömüldü. Bu yüzeyler 600-grite kadar cilalandı. Dişlerin tamamı %10’luk karbamit peroksit kullanılarak 7 gün boyunca, günde 8 saat boyunca beyazlatıldı. İşlem yapılmadığı zamanlarda yapay tükürük içinde saklandı. Kontrol olarak 10 dişlik gruplarda, kompozit hemen beyazlatmadan sonra veya yapay tükürük içinde 7 gün bekletildikten sonra beyazlatılan diş minesine bağlandı. Deney gruplarında, bağlamadan önce beyazlatılan diş minesine sodyum askorbat antioksidant jel uygulandı. Jel 10, 60, 120, 240 ve 480 dakika boyunca uygulandı. Bütün bağlamalar otomatik aşındırmalı primer sistemi Clearfil SE Bond ve Clearfil APX kompoziti kullanılarak yapıldı. Üniversal test makinesi kullanılarak kayma bağ gücü tespit edildi.

Sonuçlar: Beyazlatmadan hemen sonra bağlanan grubun ortalama sıyırma bağ gücünün 19.9 MPa olduğu görüldü. Beyazlatmadan sonra 7 günlük bekletme ortalamayı 24.8 MPa’ya yükseltti. En kısa sodyum askorbat uygulama süresi 21.8 MPa ortalama değerini ve en uzun uygulama süresi de 33.3 MPa ortalama sonucunu verdi. Beyazlatmadan sonra 2 saatlik sodyum askorbat jeli uygulamasının diş minesi bağlarının normal güçte olmasını sağladığı ortaya konmuştur.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

Yeni Basım: Ege University School of Dentistry, 35040 Bornova, İzmir, Turkey (Dr. A.D. Kaya).

Makale Bilgileri:

Yazar: Kaya AD, Türkün M, Arıcı M

Makale adı: Reversal of Compromised Bonding in Bleached Enamel Using Antioxidant Gel.

Kaynak: Oper Dent 2008; 33 (July/August): 441-447

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.