Ön asitlemenin yapıştırıcılar üzerindeki etkisi

Diş minesinin fosforik asit ile önceden aşındırılması hepsi-bir-arada yapıştırıcıların bağlanma gücünü arttırıyor.

 

 

Amaç: Asitle ön aşındırma yapılmasının, tek-adımlı yapıştırma sistemlerinin diş minesi bağlanma gücü üzerindeki etkisini araştırmak.

Yöntemler: Bu çalışmada test edilen yapıştırıcılar şunlardır;

  • Absolute,
  • Clearfil S3 Bond,
  • Fluoro Bond-Shake-One,
  • G-Bond,
  • One-Up Bond F Plus

Her biri ilgili üreticisinden elde edilen kompozit ile birlikte kullanıldı. 200 deney hayvanı kesici dişin labiyal yüzeyi 600-grite kadar cilalandı. Bağlanma alanı, ortasında 4-mm’lik delik bulunan yapışkan bant parçası ile şekillendirildi. Her yapıştırıcı için numunelerin yarısı %35’lik fosforik asit kullanılarak 15 saniye boyunca aşındırıldı. Yapıştırıcılar imalatçının talimatına göre kullanıldı ve kompozit uygulandı. Numunelerin bazıları 24 saat boyunca su içinde saklandı, diğerleri ise termal çevrimden geçirildi. Sıyırma bağ dayanımları Instron üniversal test makinesi kullanılarak tespit edildi.

Sonuçlar: Önceden asitle aşındırmaya tabi tutulmayan numunelerde, 24 saat suda bekletmeden sonra ortalama bağ kuvvetinin 11.0 ila 14.6 MPa arasında değiştiği ve aşındırılmış numunelerde ise değerlerin 15.2 ila 19.3 arasında olduğu görülmüştür. Termal çevrimden sonra ise asitle aşındırmaya tabi tutulmayan numune ortalamalarının 11.3 ila 17.0 MPa aralığında olduğu ortaya konmuştur. Aşındırılan numune ortalamaları ise 12.3 ila 23.2 MPa arasında değişiyordu. Asitle aşındırma etkisinin saklama koşullarına bağlı olmadığı görülmüştür. Fosforik asit ile minenin önceden aşındırılmasının hepsi-bir-arada yapıştırıcının bağ gücünü arttırdığı, ancak bunun bu tip yapıştırıcıların hepsi için geçerli olmadığı ortaya konmuştur.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

Yeni Basım: Nihon University School of Dentistry, 1-8-13 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8310, Japan (Dr. M. Miyazaki).

Makale Bilgileri:

Yazar: Watanabe T, Tsubota K

Makale adı: Effect of Prior Acid Etching on Bonding Durability of Single-Step Adhesives.

Kaynak: Oper Dent 2008; 33 (July/August): 426-433.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.