Ortodontik yapıştırmada lazerin etkileri

Lazerler, uygun güç seviyesinde kurulmaları durumunda ortodontik ayraçların yapıştırılmasından önce mine aşındırmak üzere kullanılabilirler.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Günümüzde çoğu ortodontistler, ortodontik ayraçlar yapıştırmak için hazırlık aşamasındaki mine yüzeylerini aşındırmak için ya fosforik asit ya da kendinden aşındırıcı özelliği olan primerler kullanmaktadırlar. Lazerler aynı zamanda mine aşındırma özelliğine sahip olarak gösterilmiş olup minenin lazerle aşındırılmasının geleneksel aşındırmada olduğu gibi benzer yapıştırma güçleri sağlayıp sağlayamayacağını anlamak çok önem taşımaktadır.

Amaç: Minenin lazerle aşındırılması ve geleneksel fosforik asit ile kendinden aşındırma özelliği olan primer etkinliğini mukayese etmektir.

Hedef: Bu çalışma, bir araştırma laboratuarı çalışması olup 30 adet yeni çekilmiş üst çene küçük azı dişleri kullanılmıştır.

Yöntemler: Bu çalışma örneği 64 adet insan küçük azı dişinden meydana gelmektedir. Küçük azı dişleri 4 deney grubuna bölünmüştür. Bir grup mineyi %37 oranında fosforik asit ile aşındırmıştır; ikinci bir grup mineyi kendine aşındırma özelliği olan primer ile aşındırmış olup üçüncü ve dördüncü gruplar ise mineyi itriyum-skandiyum-galyum-garnet lazer ile aşındırmıştır. 3. grupta, lazerin güç seviyesi 0.75 watt olarak kurulmuştur. 4.grupta seviye 1.5 watt şeklinde kurulmuştur. 3. ve 4. grup arasındaki tek fark lazerin kurulmuş olduğu güç seviyesiydi. 24 saat sonra, kesme yapıştırma gücünü test etmek üzere Instron marka bir test makinesi kullanılmış olup sökülmeden sonra kalan yapıştırıcıyı değerlendirmek üzere yapışkan bir kalıntı endeksi kullanılmıştır.

Sonuçlar: Fosforik aşındırma grubu, SEM grubu ve lazer grubu; güç 1.5 watt seviyesinde kurulu olduğu zaman mukayese edildiğinde kesme yapıştırma gücünde önemli bir fark gözlemlenmemiştir. Lazer grubu (güç seviyesinin 0.75 watt seviyesinde kurulduğu) önemli ölçüde daha az yapıştırma gücü ürettiği tespit edilmiştir. Lazerlerin, uygun güç seviyesinde kurulmaları durumunda ortodontik ayraçları yapıştırmadan önce mine kaynaklamak üzere kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

İnceleyen: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Tekrar Basımlar: Dicle Üniversitesi, Dişçilik Fakültesi, Ortodonti Bölümü, 21280 Diyarbakır, Türkiye (Torün Özer).

Makale Bilgileri:

Yazar: Özer T, Başaran G, Berk N

Makale adı: Laser Etching. Am J Orthod Dentofacial

Kaynak: Orthop 2008; 134 (August): 193-197.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.