i-CAT koni ışın görüntüleri: Yoğunluk hataları ve olası çözümler

Uyku apnesi tedavisi için uzun süreli oral alet kullanımının, Spee eğrisini dengelediği, kapanışı açtığı, overjeti azalttığı ve arka parçanın A-P ilişkisini değiştirdiği anlaşılmıştır.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Koni ışın görüntülemesi, ortodontide teşhis ve tedavi planlaması için çok sık kullanılmaktadır fakat bu görüntülerin sınırları iyi tanımlanmamıştır.

Amaç: Görüş alanı (FOV) dışındaki bir kafa kısmının i-CAT görüntüleri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Hedef: Bir klinik makinesinde özel fantomlar kullanarak yapılan laboratuar çalışmasıdır.

Yöntemler: Boyutsal netlik ve yoğunluk netliği ile bir i-CAT makinesi ile üretilen koni ışını CT görüntülerinin tekdüzeliğini test etmek üzere çeşitli fantomlar yapılmıştır.

Sonuçlar: İlk fantom sonuçları boyutsal netliğin tutarlı bir şekilde 1 piksel kapsamında olduğunu göstermiştir. Bunun anlamı ölçümlerin 0.4 mm’den küçük değerlerde net olması ve tarama ile tutarlı olmasıdır. Diğer başlangıç fantom sonuçları yoğunluğun, aynı akriliğin taranmasına rağmen görüntü boyunca tekdüze olmadığını göstermiştir. Bu yoğunluk bozulması, fantomun konumunu makine kapsamında değiştirmek ve bunun makineden kaynaklanan bir sorun olduğunu ve fantomdaki tekdüzelikten kaynaklanmayan bir problem olmadığını göstermek suretiyle tersine çevrilebilir. Yoğunluk bozulması kısmen tüm CT bölümlerinde toplam kütle etkisi olarak kısmen Görüş Alanı (FOV) dışındaki kütle yüzünden olduğu (rutin bir klinik taramasındaki kafa arkasındaki gibi) ortaya çıkmıştır. Daha sonraki fantom testi ile modifikasyon, yoğunluk bozulma kaynağının miktarını belirlemede yardımcı olduğu tespit edilmişi olup araştırmacılar, görüntü yoğunluğunu ve ortaya çıkan görüntüyü geliştiren bir algoritma geliştirebildikleri görülmüştür. Bir i-CAT koni ışın resmi boyutsal olarak nettir, o yüzden iyi ölçümlerin yapılabileceği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, hata kaynağı ve etkileri daha iyi anlaşıldıkça yoğunluk bozukluğunun da geliştirilebileceği tespit edilmiştir.

İnceleyen: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma adresi: Dental School, Dental Helath and Biological Sciences, Cardiff University, Health Park, Cardiff CF14 4XY, Wales, UK (J.A. Bryant).

Makale Bilgileri:

Yazar: Bryant JA, Drage NA, Richmond S

Makale adı:Study of the Scan Unifomity From an i-CAT Cone Beam Computed Tomography Dental Imaging System.

Kaynak: Dentomaxillofac Radiol 2008; 37 (7): 365-374.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.