Kaçırılan randevular tedavi süresini uzatıyor

Dr. Haeger kendi işyerinde yaptığı analizde gevşek veya tekrar yerleştirilen bir braketin toplam tedavi süresini yaklaşık bir ay uzattığını ortaya koydu.

 

 

Hedef: Kaçırılan randevuların, gevşek braket ve yeniden yerleştirilen braketlerin toplam ortodontik tedavi süresi üzerindeki etkisini incelemek.

Dizayn: Ardı ardına tedavi edilen hasta kayıtlarının geçmişe yönelik analizi.

Katılımcılar: Başlangıçta ardı ardına tedavi edilen 725 hasta dâhil edildi. Sınıf III durumu, diş çekimi, cerrahi vaka, genişletici kullanımı, impaksiyon durumu veya önemli derecede aykırı değerler hariç tutuldu.

Metot: Dikkate alınmayan vakalar elendikten sonra geriye Sınıf 1, hafif Sınıf II veya Sınıf II olan 398 hasta kaldı. Bu hastaların kayıtlarından toplam tedavi süresi, kaçırılan randevular, gevşek braket, bilerek yeniden yerleştirilen braket ve toplam randevu sayısı ile ilgili veriler toplandı. Kaçırılan randevu, gevşek veya yeniden yerleştirilen braketler ile tedavi süresi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla bu veriler istatistiksel olarak analiz edildi.

Sonuçlar: Kaçırılan randevu, gevşek braket ve yeniden yerleştirilen braket unsurlarının hepsi tedavi süresinin uzaması ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Genelde, kaçırılan randevu tedavi süresinin 1 aydan biraz fazla uzamasına neden olurken, gevşek braket tedavi süresini1 aya yakın, yeniden yerleştirilen braket ise 1 ay uzatıyordu. İlginç şekilde yetişkinlerde kaçırılan randevu ve gevşek braket tedavi süresini etkilemezken, yeniden yerleştirilen braket tedavi süresini olumsuz yönde etkiledi. Dr. Haeger hasta başına 1 kaçırılan randevu, 1 gevşek braket ve 4 yeniden yerleştirilen braket olduğunu tespit etti.

Karar: Dr. Haeger’in işyeri analizine göre, braketin yeniden yerleştirilmesi ortalama bir hastada tedavi süresini neredeyse 4 ay uzatıyordu. Ortalama toplam tedavi süresini azaltmanın en etkin yolu ise başlangıçta braketin daha iyi şekilde yerleştirilmesi olabilir.

Araştırmacının Yorumları: İlginç bir bilgi olsa da, bu istatistiksel veriler neden ve etkiyi belirlemiyor. Dr. Haeger yeniden braket yerleştirme sayısını azaltıp sonrasında tedavi süresindeki azalmayı gösterseydi kanıt çok daha güçlü olacaktı. Bununla birlikte gevşek veya yeniden yerleştirilen braket ile artan tedavi süresi arasındaki güçlü ilişkiyi görmek dikkat çekicidir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yeniden Basım: 24909 104th Ave SE, Ste 203, Kent, WA 98030 (Dr. Robert S. Haeger).

Makale Bilgileri:

Yazar: Haeger RS, Colberg RT

Makale adı: Effects of Missed Appointments and Bracket Failures on Treatment Efficiency and Office Productivity

Kaynak: J Clin Orthod 2007; 41 (August): 433-437

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.