Cerrahi alan enfeksiyonu

Azı dişinin çekiminden önce profilaktik olarak uygulanan intravenöz antibiyotikler cerrahi alan iltihabı sıklığını azaltıyor.

 

 

Hedef: Sistemik profilaktik antibiyotiklere karşı plasebo verilen hastalarda postoperatig inflamatuar komplikasyon sıklığını değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla tasarlanmış pratik, randomize edilmiş klinik deney yapmak.

Katılımcılar: Her biri 59 öznelik 2 alt gruba ayrılmış 118 özneden oluşuyordu.

Dizayn: Plasebo kontrollü, çift-kör, randomize edilmiş klinik deney.

Metot: Her öznede intravenöz sedasyon veya genel anestezi ile çekimi gereken en az 1 tane gömülü azı dişi vardı. Öznelere azı dişi çekimi sırasında intravenöz yolla penisilin veya plasebo verildi. Sonuç değişkeni cerrahi alan enfeksiyonu olarak sınıflandırılan posoperatif inflamasyon komplikasyonuydu.

Sonuçlar: İntravenöz yolla penisilin verilen aktif tedavi grubunda postoperatif inflamatuar komplikasyon olmadı. Plasebo grubunda ise 5 özneye cerrahi alan enfeksiyonu teşhisi kondu.

Karar: Bu çalışmanın sonuçları, azı dişi çekimi cerrahisi sırasında profilaktik olarak uygulanan intravenöz antibiyotik kullanımının cerrahi alan enfeksiyonu sıklığını azalttığını göstermektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu ilginç bir çalışmaydı. Örnek boyutu yeterince büyüktü ve sonuçlar ikna edici gözükmektedir. Bununla birlikte, cerrahi alan enfeksiyonu muhtemelen klorheksidin gargarası veya lokal olarak verilen intrasoket antibiyotiği ile de kontrol edilebilirdi. Yazarlar bu diğer olası enfeksiyon önlemlerinin test edilebileceği 2 tane daha çalışma grubu oluşturabilirdi. Olası lokal bir unsura karşı intravenöz antibiyotiklerden kaçınılması genel nüfustaki hastalar için daha uygun olabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, MSD

Yeni Basım: Dept of Oral and Maxillofacial Surgery, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St, Warren 1201, Boston, MA 02114 (Leslie R. Halpern, DDS, MD, PhD, MPH).

Makale Bilgileri:

Yazar: Halpern LR, Dodson TB

Makale adı: Does Prophylactic Administration of Systemic Antibiotics Prevent Postoperative Inflammatory Complications After Third Molar Surgery

Kaynak: J Oral Maxillofac Surg 2007; 65 (February): 177-185

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.