Yaralı cilde temas etmek, HIV ve HCV enfeksiyonuna neden oluyor

Yaralı cildin enfekte olmuş hastaların vücut sıvılarına maruz kalması durumunda HIV ve HCV sağlık çalışanlarına bulaşabilir.

 

 

Hedef: Yaralı cilt maruziyeti yoluyla enfekte olmuş bakımevi hastasından bakımevi çalışanına eşzamanlı olarak HIV ve HCV virüsünün geçtiği vaka raporunu incelemek.

Vaka Raporu: 2000 yılında bir bakımevi çalışanı Amerikan Kızıl Haç’ına rutin aferez trombosit bağışından önce rutin olarak yapılan tarama testinde HIV ve HCV olduğunu öğrendi. 6 hafta önceki tarama testleri HIV ve HCV negatifti. Çalışan Aralık 1999’dan itibaren demans ve inkontinans rahatsızlığı olan HIV-pozitif bir hasta ile yakın temasta olduğunu bildirdi. Seroloji, genetik amplifikasyon, sıralama ve filojenetik analiz için hem sağlık çalışanından hem de HIV-pozitif hastadan kan örnekleri alındı. Sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen üç görüşme sonunda sağlık çalışanında HIV açısından herhangi bir zührevi risk, enjeksiyon ilacı kullanımı veya diğer meslekle ilgisi olamayan risk tespit edilmedi. Her ne kadar çalışan hastanınkine bir maruziyeti hatırlamasa da, emez, dışkı ve idrara sayısız defa maruziyetini belirtti. Kolay yırtılan eldivenlerin, sayısız defa vücut sıvısının çatlak ve yaralı ellerine bulaşmasına neden olduğunu bildirdi. Denetleyiciler sedef hastalığı ve ikinci iş olarak yaptığı peyzaj işi nedeniyle çalışanın çatlak, yıpranmış ve tahriş olmuş elleri olduğunu teyit etti. Hem çalışanda hem de hastada HCV genotip 1a cinsi ve yakın ilişkili HIV alt tür B cinsi vardı. Genetik sıralama çalışan ve hastadaki HCV ve HIV virüslerinin çok yakın ilişkili olduğunu gösterdi.

Karar: Bir bakımevi çalışanı çalıştığı bakım evinde yıpranmış ellerinin HIV-enfekteli hastanın dışkısı, idrar ve “kahverengi zemini”-HIV’in emezi gibi- ile sayısız kez maruziyetinden sonra eşzamanlı olarak HIV ve HCV ile enfekte oldu. Aktarım büyük ihtimalle yaralı cildin emeze maruz kalması sonucu gerçekleşti.

Tartışma: Dışkı, idrar ve emez görünür şekilde kanlı olmadıkça patojen iletim kaynağı olarak görülmemektedir. Yaralı cilt maruziyeti yoluyla ortalama HIV aktarım riski  < %0.09 olarak tahmin edilmektedir. Yaralı cilt maruziyeti yoluyla HIV iletimi daha önce bildirilmemişti.

Araştırmacının Yorumları: Hasta teması veya hasta sıvısı teması olan herkesin uygun engelleyici koruma kullanmaları konusunda bu da bir başka hatırlatmadır. Yaşam stilleri ve geçmişlerinden bağımsız olarak ilgilendiğimiz tüm hastaların enfeksiyöz olduğunu varsaymalıyız.

Araştırmacı: Murray Yarbrough, MD

Yeni Basım: Div of Healthcare Quality Promotion, CDC, 1600 Clifton Rd, Mailstop E-68, Atlanta, GA 30333 (Denise M. Cardo, MD).

Makale Bilgileri:

Yazar: Beltrami EM, Kozak A

Makale adı: Transmission of HIV and Hepatitis C Virus From a Nursing Home Patient to a Health Care Worker

Kaynak: Am J Infect Control 2003; 31 (May): 168-175.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.