Olumsuz vücut dili olumlu sözlü iletişime de zarar verebilir

Vücut dilini anlamak tüm uygulamalarda hasta ile olan iletişimi önemli ölçüde geliştirebilir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Çoğu ortodontist, hastaların doğru mesajı almasını sağlamak için personelleri ve hastaları arasındaki iletişimi metin halinde yazmaktadırlar. Tüm bu çabalar ortodontist ve personelin vücut dilini bilmemeleri durumunda zarar görebilir.

Amaç: Vücut dilinin önemini sözlü olmayan iletişimin bir şekli olarak tartışmaktır.

Tartışma: Sözlü olmayan iletişim hakkındaki bir teoriye göre, bir etkileşimdeki anlamın %93’ü üslup, ton, yüz ifadesi ve vücut dili gibi sözlü olmayan unsurlar ile iletilmektedir. Uygulamanızda iletişimleri geliştirmek için elinizden geleni yapmanıza rağmen başarıya ulaşamıyorsanız, bunun sebebi sizin ve personelinizin vücut dilini anlama yetersizliğinden kaynaklanabilir. Bu makalede, Levin vücut dilini geliştirmek için atılacak 6 adım önermektedir. (1) Bir hasta ile konuşurken öne doğru eğiliniz. (2) Kollarınızı bağdaştırmaktan veya ayak ayak üstüne atmaktan sakınınız. (3) Göz temasını iyi yakalayın. (4) Hasta ile aynı veya daha alt seviyede oturunuz. (5) Mümkün olduğu sürece hastanın kendi vücudunu ayna ile yansıtınız. (6) Hasta ile el sıkışınız. Levin bu adımların her birinin önemini ayrı ayrı tanımlamakta olup hastalar ile iletişim kurarken uygun vücut dilini başarmak üzere her birinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Sonuçlar: Olumsuz vücut dilinin olumlu iletişime zarar verdiği olduğu tespit edilmiştir.

İnceleyen: Vincent G. Kokich, DDS, MSD

Yazışma adresi: Levin Group, 10 New Plant Crt, Owings Mills, MD 21117(Roger P. Levin).

Makale Bilgileri:

Yazar: Levin RP

Makale adı: Body Language Speaks Volumes

Kaynak: J Am Dent Assoc 2008; 139 (September): 1262-1263.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.