Üst dudak uzaması hayat boyunca sürüyor

Maksiler ön diş dudak ilişkisi ortodontik tedavi sonrasında aşamalı düşüş gösteriyor.

 

 

 

Geçmiş Deneyimler: İdeal maksiler dudak ön diş ilişkisi meydana getirmek ortodontik tedavinin amacıdır. Bu açıdan bakıldığında büyüme sonucunda bu ilişkide hangi değişikliklerin meydana geleceğini anlamak önemlidir.

Hedef/Dizayn: Yazarlar, üst dudağın kesici diş kenarına göre pozisyonunda hayatın 30 yılı içinde meydana gelecek değişiklikleri değerlendirmek için uzun vadeli bir çalışma gerçekleştirdi.

Katılımcılar: Seattle’de Washington Üniversitesi’ndeki retansiyon sonrası kayıtlarından seçilen 54 özne.

Metot: Retansiyondan en az 10 yıl ve yine en az 20 yıl sonra olmak üzere sefalometrik filmler alındı. Hastalar erkek (n=18) ve kadın (n=36) olmak üzere 2 gruba bölündü. Her zaman aralığında maksiler dudak ön diş ilişkisindeki değişiklikler değerlendirildi.

Sonuçlar: 16 ila 31 yaşları arasında erkek grupta fasiyel iskelet ve yumuşak dokularda önemli büyüme gözlendi. Bu süreç zarfında üst dudak maksiler ön dişe kıyasla yaklaşık %40 daha fazla uzadı ve maksiler dudak ön diş ilişkisi 1mm’nin üzerinde düştü. Kadın grubu 16 ila 31 yaş aralığında benzer değişiklikler gösterdi. 31 ile 41 yaş arasında ise erkek grup fasiyel iskelette çok az büyüme yaşadı, ancak üst dudak maksiler ön dişlerin sürmesinin iki katı oranında uzadı. Bu süreç zarfında bayan grubunda da kesici diş ucundan üst dudağa olan mesafe kısaldı.

Karar: Maksiler kesici diş ucu ile üst dudak arasındaki mesafe hayat boyu azalmaya devam eder.

Araştırmacının Yorumları: Bu bulgular şaşırtıcı olmamalıdır, zira yaşlanmanın yan etkilerinden bir tanesi de yumuşak doku tonisitesinin kaybıdır. Çalışma sonuçlarının pratik klinik uygulaması şöyledir: tedavi sırasında ve özellikle maksiler dudak ön diş ilişkisi meydana getirmek amacıyla yapılan maksiler cerrahisi sırasında daha azdan ziyade daha fazla kesici diş görüntüsü bırakmak yönünde tercih kullanmak önemlidir. Hayatın dördüncü, beşinci ve altıncı on yılında kesici diş maksiler dudak ilişkisinin azalmaya devam edip etmeyeceğini görmek ilginç olabilirdi. Ben kanım devam edeceği yönündedir.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Yeni Basım: Anne ve Çocuk Ulusal Araştırma Enstitüsü, Kranyofasiyel Bozukluklar Merkezi, Kasprzaka Str 17a, Warsaw, Polonya (Piotr Fudalej).

Makalae Bilgileri:

Yazar: Fudalej P

Makale adı: Long-term Changes of the Upper Lip Position Relative to the Incisal Edge.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133 (February): 204-209.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.