Ortodonti ve Reklam

Hasta ve ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu, reklam yapmanın düşük ortodontik bakım kalitesini yansıttığını düşünmüyor.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Uzun yıllar boyunca, sağlık uzmanları ve özellikle ortodontistler reklam yapmayı etik bulmuyordu. Ancak, geçtiğimiz 10 ila 20 yıl içinde çok sayıda doktor gazete, dergi yoluyla, doğrudan mektupla veya radyo ya da televizyonda reklam yapmaya başladı. Bununla birlikte, hastaların reklam yapan ortodontistlerin bakım kalitesinin reklam yapmayanlardan daha düşük olduğunu düşündüğü akla gelebilir. Ancak bu doğru mudur?

Amaç: Ortodontik servis hizmeti alan kişilerin, farklı reklam araçlarını kullanan ortodonti hekimlerinin tedavi kalitesini nasıl algıladığını tespit etmek.

Yöntem: Bu çalışmada, büyük bir şehirdeki 8 farklı ortodonti tesisinde tedavi gören ebeveynlere ve hastalara anket yapıldı. Tesislerin büyük çoğunluğu özel hekim muayenehanesiydi. Anket 20 sorudan oluşuyordu ve çeşitli reklam araçlarının ortodonti hekimlerinin bakım kalitesine dair algılamayı etkileyip etkilemediğini belirleme amacına yönelikti.

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda hastanın reklamın ortodontik tedavi kalitesini olumsuz yönde etkilediğini düşünmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Reklam pazarlama aracı olarak kullanıldığında, hastalar radyo, televizyon ve ilan panosu reklamlarındansa gazete, dergi ve doğrudan posta yoluyla verilen reklamları daha çok incelemektedir. Ortodontik tedavi gören hastalar ve ebeveynlerin büyük çoğunluğunun reklamın düşük ortodontik tedavi kalitesini yansıttığını düşünmediği ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Edwards DT, Shrooff b

Makale adı: Media Advertising Effects on Consumer Perception of Orthodontic Treatment Quality.

Kaynak: Angle Orthod 2008;78 (september):771-777.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.