Alkol bazlı el dezenfektanı uyumluluğu iyileştiriyor

YBS bölgesinde alkol bazlı el dezenfektanının erişilebilirliği, sağlık çalışanlarının el hijyeni protokolüne uyum göstermesinde önemli bir iyileşme sağlıyor.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Yoğun bakım servisindeki (YBS) hastalar, daha yüksek hastane enfeksiyonu kapma riskine sahiptir. Sağlık çalışanlarının (SÇ) el hijyenini en iyi şekilde uygulamasının patojen bulaşması riskini azalttığına inanılıyor.

Amaç: Alkol bazlı el dezenfektanı erişilebilirliğinin

  1. Sağlık çalışanının YBS’de uyumluluğunu iyileştirip iyileştirmediğini ve 
  2. YBS hastalarında hastane enfeksiyonlarını azaltıp azaltmadığını tespit etmek.

Yöntemler: 2 farklı tıbbi-cerrahi YBS kullanılarak, el hijyeni uyumluluğu ve hastane enfeksiyonu referans oranları tespit edildi. Daha sonra 1 serviste 1 yıl boyunca alkol bazlı el jeli kullanılırken diğer serviste o yıl boyunca ürün kullanılmadı. İncelemenin ikinci yılında el jeli kullanma görevi tersine çevrildi. Eğitilmiş kişiler 60 günde bir el hijyeni protokolüne uyum oranını belirlemek üzere servisleri inceledi ve hemşirelerin elinden kültür için numune toplandı.

Sonuçlar: Alkol bazlı el hijyeni erişilebilir olduğunda, el hijyeni protokolüne uyumun oldukça yüksek olduğu görüldü. İncelenen YBS’inden birinde, el jeli erişilebilir olmadığında hemşirelerin uyum oranı doktorlardan ve ilgili sağlık personelinden daha yüksekti. Ancak bu serviste, el jeli bulunduğunda doktorların el hijyeni protokolüne uyumu önemli oranda iyileşti. Araştırmanın ilk yılında el jeli bulunan serviste, el jeli kaldırıldıktan sonra bütün YBS’lerde uyumluluk büyük oranda azaldı. Alkol bazlı el dezenfektanı erişilebilirliği ile el hijyeni protokolüne uyumun arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Bununla birlikte, el hijyeni protokolüne uyum ile cihaz bağlantılı hastane enfeksiyonu oranı veya çoklu-ilaca dirençli organizma nedeniyle oluşan hastane enfeksiyonu arasında bir ilişki gözlenmemiştir. YBS bölgesinde alkol bazlı el dezenfektanının erişilebilirliği, YBS’de el hijyeni protokolüne uyumda önemli bir iyileşme sağlamaktadır. Ancak, uyumluluktaki bu iyileşmenin hastane enfeksiyonu oranında bir düşüş sağlamadığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Rupp ME, Fitzgerald T

Makale adı: Prospective, Controlled, Cross-Over Trial of Alcohol-Based Hand Gel in Critical Care Units.

Kaynak: Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29 (january):8-15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.