Bağ gücü bütün dişlerde aynı değil

Yazarlar diş tipine bağlı olarak bağ gücünde önemli farklılıklar olduğunu bulmuştur. Üst kesici dişler ve alt azıdişleri genellikle diğer dişlerden daha yüksek bağ gücüne sahiptir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Klinik tecrübeler diş tiplerinin aynı güç ile bağlanmadığını ortaya koymaktadır, ancak bağ gücü testlerinin birçoğu çekilmiş küçük azıdişlerinde yapılmıştır.

Amaç: 2 tane test yapıştırıcısı kullanarak, farklı diş tipleri arasındaki bağ gücü değişimini ölçmek.

Proje: 13 ila 40 yaş arasındaki hastalardan toplanan çekilmiş 200 tane diş (10 diş tipi) kullanılarak gerçekleştirilen laboratuar çalışması. Diş tipleri, hem üst hem de alt arktan alınan orta kesici diş, yanal kesici diş, köpekdişi, küçük azıdişi ve azıdişinden oluşuyordu.

Yöntemler: Her diş tipinden 20 tane diş, fasiyel yüzeyi açıkta kalacak şekilde akrilik içine gömüldü. Yüzeye; silindirler içinde, ışıkla kürlenmiş iki tip kompozit (Transbond XT™ ve Light Bond™) bağlandı. Dolgudan sonra, örneklerin kayma bağ gücü (SBS), test makinesi ile ölçüldü.

Sonuçlar: Hem yapıştırıcılar hem de diş tipleri arasında bağ gücü değeri açısından önemli farklar olduğu (Transbond için 25 ila 39 MPa ve Light Bond için 29 ila 44 MPa) ortaya konmuştur. Light Bond, Transbond XT’ye göre yaklaşık %10 daha yüksek SBD değerine sahiptir. Üst kesici dişler ve arka alt dişler, alt kesici dişlere ve arka üst dişlere kıyasla, yüksek SBS değeri vermiştir. 2 yapışkanda da diş tipine göre SBS’de gözlenen değişiklik eğiliminin benzer olduğu ortaya konmuştur. Üst kesici dişlerin ve alt azıdişlerinin SBS değerlerinin, ağızdaki diğer tüm dişlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Sadece küçük azıdişleri kullanılarak yapılan bağ testi, klinik durumu tam olarak yansıtmayabilir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Öztürk B, Malkoç S

Makale adı: Influence of Different Tooth Types on the Bond Strenght of Two Orthodontic Adhesive Systems.

Kaynak: Eur J Orthod 2008;30 (August):407-412

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.