Ortodonti Sırasında Mikro-CT'nin Kullanılması

Gelecekte konik ışınlı mikro-bilgisayarlı tomografi, yaşayan organizmada ortodontik olarak gelişen rezorbsiyonun tayin edilmesi için kullanılabilir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik diş hareketinin ikincil bir etkisi bu diş hareketi sırasında diş köklerinde meydana gelen hasardır. Diş kökleri periyodontal bağlama içersinde gelişen basınç nedeniyle eriyebilir. Bazı hastalarda bu rizaliz ağır olabilir. Hangi hastalarda ağır rezorbsiyon potansiyeli olabileceğini erken dönemde belirlemek avantaj sağlayacaktır.

Amaç: Yüksek çözünürlüklü mikro-bilgisayarlı tomografi (Mikro-CT) kullanarak ortodontik olarak gelişen rezorbsiyonun nitel olarak tayin edilmesi ve ön görülmesi amacıyla bir protokol geliştirmek.

Proje/Materyal: 8 tane sağlıklı ergen özneden çekilen 10 tane üstçene küçük azı dişinin geçmişe yönelik analizi.

Yöntemler: Bu küçük azı dişinin 5 tanesi ortodontik diş hareketinden önce ve diğer 5 tanesi de tedavi planı değiştirildiğinde ortodontik diş hareketi sırasında çekildi. Dişler hava ile kurutuldu ve sonra Mikro-CT görüntüleyici kullanılarak tarandı. Yeniden kurgulayıcı yazılım kullanılarak, kökün yüksek çözünürlüklü izdüşümü veya modeli üretilecek şekilde diş yüzeyi yeniden yapılandırıldı. Yeniden yapılandırılan görüntüde erime boşluğunun varlığını belirlemek için analiz edici kullanıldı. Bu sonuçlar değerlendirildi ve ortodontik olan ve olmayan numuneler arasında karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Ortodontik hareket olan dişlerde, diş hareketi olmayan kontrol dişlerine kıyasla, %52 daha fazla rezorbsiyon ihtimali olduğu ortaya konmuştur. İlaveten yazarlar CT taramaları kullanıldığında odaksal demineralize dentin bölgeleri olduğunu gördü. Bu odaksal demineralize dentin bölgelerinin erime boşluklarının hepsinde olmadığı, sadece bazılarının çevresinde meydana geldiği görülmüştür. Yazarlar bu alanların, demineralize olmamış dentin içeren alanlara kıyasla, daha fazla erime eğilimi gösterdiğine inanıyor. Yazarlar ortodontik olarak gelişen rezorbsiyonun değerlendirilmesi için bir protokol oluşturdukları ve dentinin demineralizasyonu temel alınarak gelecekteki rezorbsiyonun ön görülmesini sağlayan bir yöntem geliştirdikleri sonucuna varmaktadır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Werzbicki T, El-Bialy T

Makale adı: Analysis of Orthodontically Induced Root Resorption Using Micrro-Computed Tomography (Micro-CT)

Kaynak: Angle Orthod 2009; 79 (January):91-96.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.