Ortognatik Cerrahiden sonra görülen geçici hissizlik

Ortognatik cerrahi sonrasında oluşabilecek his kaybı zamanla azalma eğilimindedir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Cerrahi ortodontik tedavi geçiren bir hastanın cerrahi sonrasında his kaybı yaşaması yaygın görülen bir durumdur. Hastalarınızdan birisi cerrahi müdahaleden kaynaklanacak potansiyel his kaybı hakkında size soru sorduğunda, onlara mantıklı bir cevap verebilmelisiniz.

Amaç: Cerrahi sonrasında 6 aylık süre boyunca his kaybını ve düzelmesini değerlendirmek.

Proje/Katılımcılar: Bu ileriye yönelik, uzun vadeli incelemede, örnek grubu ortognatik cerrahi geçiren ve ardı ardına tedavi gören 47 hastadan oluşmaktadır.

Yöntemler: Hastalara ameliyattan 1 hafta, 6 hafta ve 6 ay sonra anketler verildi. Bu anketlerde, 3 zaman sürecinde yüzde veya ağızda his kaybı yaşayıp yaşamadıklarını ve aynı zamanda his kaybı yaşanan belirli alanları ve bağlantılı olarak gerilim miktarını belirtmeleri sağlandı.

Sonuçlar: Yüz alanı değerlendirildiğinde, hastaların %80’inin başlangıçta his kaybı yaşadığı, bu oranın 6 aydan sonra %42’ye düştüğü görüldü. Ağızdaki his kaybı değerlendirildiğinde ise, hastaların %68’inin 1. haftada his kaybı yaşadığı, bu oranın 6 ay sonunda %15’e düştüğü ortaya kondu. Oluşan his kaybının zamanla daha az gerginliğe neden olduğu görüldü. Cerrahi ortognatik tedavi görecek hastalara cerrahi sonrası hissizliğin normal olduğu ve zamanla azalacağı belirtilmelidir.

Makale Bilgileri:

Yazar:Travess HC, Cunningham SJ, Newton JT

Makale adı: Recovery of Sensation After Orthognathic Treatment. Patients’ Perspective

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134 (August): 251-259.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.