Dişlerin görünümü yaşla beraber değişmektedir

Video teknikleri kullanılarak doğal gülümseyişler incelendiğinde, diş görüntüsü miktarının 20 yaştan 55 yaşa kadar yaklaşık 2 mm azaldığı görülmüştür. Hareketsiz dudak daha çok değişirken, üst dudak çizgisi yüksekliği yaklaşık 4 mm düşmektedir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Zaman içinde diş görüntüsündeki değişiklik ile ilgili çalışmaların çoğu sabit konumlu gülümseyiş ile yapılmıştır. Doğal gülümseyişler farklı olabilir.

Amaç: Durgun halde, konuşurken ve gülümserken diş görüntüsünde 20 ila 55 yaş arasında oluşan değişiklikleri incelemek.

Proje: Video-grafik kayıtlar kullanılarak yapılan enlemesine araştırma.

Katılımcılar: Askeri bir topluluktan tesadüfî olarak seçilen, 3 yaş grubunda (20 ila 25 yaş, 35 ila 40 yaş ve 50 ila 55 yaş) 122 erkek.

Yöntemler: Her öznenin durgun halde, konuşurken ve doğal gülümseyiş sırasında video kaydı yapıldı. Kayıtlar, bu 3 durumda üst ve alt diş görüntüsünü ve dudak yüksekliğini belirlemek için kullanıldı. Yaşla ilgili değişiklikleri belirlemek amacıyla, 3 yaş grubunda dudak yüksekliği karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Durgun durumda, konuşma ve gülümseyiş anındaki dudak yüksekliği arasında kayda değer bir ilişki bulundu. Üst dudak yüksekliği zamanla azaldı, 50 ila 55 yaş grubunda kesici diş görüntüsü 2 mm azaldı. Durgun dudak pozisyonu, en yaşlı grupta üst diş görüntüsünde 4 mm azalma ile daha da fazla değişiklik gösterdi. Alt arkta ise, en yaşlı grupta durgun halde alt dişler daha fazla, gülümseme sırasında ise daha az görüntülendi. Üst çene kesici dişlerin üst dudak tarafından kapatılması yaşla birlikte önemli oranda artmaktadır ve bu değişiklik ortodontik tedavi planlaması sırasında titiz şekilde göz önüne alınmalıdır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Van der Geld P, Oosterveld P, Kuijpers-Jagtman AM

Makale adı: Age –Related Changes of the Dental Aesthetic Zone at Rest and During Spontaneous Smiling and Speech

Kaynak: Eur J Orthod 2008; 30 (4):366-373.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.