Hastalarınızı motive etmek: BETI Sistemi

Hastalarınızın tedaviyi maksimum oranda kabul etmesi ve işbirliği göstermesi için, yaklaşımınızı onların kişisel davranış biçimini temel alan yönde geliştirmeniz gereklidir.

 

 

Amaç: Journal of the American Dental Association dergisinde yayınlanan bu makalenin amacı, hastaların tedavi planını kabul etmesini motive edecek ve tedavi sonuçlarını iyileştirecek bir sistemi açıklamaktır.

Sonuçlar: BETI sistemi hastaları

  • "Baskın" (B),
  • "Etkilenen" (E),
  • "Tedbirli" (T)
  • "Ilımlı" (I)

olmak üzere 4 kategoride sınıflandırır. Bu sistemde farklı kategorideki hastaların farklı şekilde motive olduğu var sayılmaktadır.

Baskın hastalar; her ne pahasına olursa olsun kazanma yaklaşımındadır ve bu hastaları motive etmek için kısa ve öz olarak hemen konuya girmelisiniz.

Etkilenen hastalar; konuşmayı ve sosyalleşmeyi sever, tedavi planını sunmadan veya davranışlarını değiştirmesi gerektiğini tartışmadan önce bu hastalarla yeterli süreyi geçirerek onları tanımaya çalışmanız önemlidir.

Ilımlı hastalar; iyi niyetli, sokulgan ve anlaşmaya hazırdır. Bu hastalar açısından güvene dayalı bir ilişkinin oluşturulması özellikle önemlidir ve bu hastalarla ilişki geliştirmek daha uzun süre alabilir.

Tedbirli hastalar; birçok durumu tehdit edici veya sakıncalı olarak algılamaya daha meyillidir. Tedbirli hasta en iyi gerçekler ve kanıtlar ile motive edilebilir ve yeterli bilgiye sahip olmadan bir karar almaya karşı isteksizdir. Kanıta dayalı bir yaklaşım bu hastalarda etkili olacaktır. Hastanın maksimum düzeyde tedaviyi kabul etmesi ve işbirliği yapması için, hastalara karşı tutumunuzu onların bireysel özelliklerine uygun şekilde geliştirmeniz gereklidir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Scarbecz M

Makale adı: Using the DISC System to Motivate Dental Patients

Kaynak: J Am Dent Assoc 2007; 138 (March):381-385.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.