Kimyasal katalizörler diş beyazlatmayı geliştirir mi?

Peroksidaz gibi enzimler, tetrasiklin boyalı dişlerin beyazlatılmasını geliştirmek üzere katalizör olarak kullanılabilir.

 

 

Amaç: Tetrasiklin beyazlatılması için bir katalizör ve hidrojen peroksit sentezi için glikoz oksidaz olarak peroksidaz gibi enzimlerin yararlılığını tespit etmektir.

Yöntemler: Bir laboratuar spektrofotometresi kullanmak suretiyle bir tetrasiklin çözeltisinin emilme spektrumu kaydedilmiştir. Tetrasiklin rengi üzerindeki beyazlatma çözeltilerinin etkileri de ayrıca tespit edilmiştir. Farklı karbamit (üre) peroksit ve peroksidaz, laktoperoksidaz, veya glikoz oksidaz içeren ve içermeyen hidrojen peroksit konsantrasyonları kullanılmıştır. 9 dişi çekili 2 grubun renk tonları dental bir kolorimetre kullanılarak tespit edilmiştir. Dişler aynı renk tonuna sahip diş çiftlerine ayrılmıştır. Her çiftteki bir diş karbamit peroksit ve bir sodyum fosfat tampon sistemindeki peroksidaz kullanılarak beyazlatılmıştır. Diğer diş peroksidaz içermeyen karbamit peroksit kullanılarak beyazlatılmıştır. Renk her bir 9 beyazlatma tedavisinden sonra yeniden ölçülmüştür. Ayrıca, dişler bir çözeltiye daldırılıp 8, 24, 48 ve 72 saat sonra renk tonları ölçülmüştür. Bir çözelti sadece karbamit peroksit muhteva ederken, diğer çözelti peroksidaz da muhteva etmiştir.

Sonuçlar: Artan karbamit peroksit konsantrasyonu ile tetrasiklin dekolorasyon oranının arttığı gözlemlenmiştir. Yüksek konsantrasyonlu peroksidaz, tetrasiklin beyazlatma oranını önemli ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir. Laktoperoksidaz, hidrojen peroksit ile tetrasiklin dekolorasyon oranını önemli ölçüde arttırmıştır. Peroksidazın da karbamit peroksit ile dişlerin parlamasını geliştirdiği ortaya çıkmıştır.

Sonuç: Peroksidaz gibi enzimlerin, tetrasiklin-boyalı dişlerin beyazlatılmasını geliştirmek üzere katalizör olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Gimeno I, Riutord P

Makale adı: The Whitening Effect of Enzymatic Bleaching on Tetracycline

Kaynak: J Dent 2008; 36 (October):795-800.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.