Diş Çürüğü ve Dijital Radyografi

Filtre kullanılarak geliştirilen digital panaromik görüntüler her ne kadar arayüz çürükleri tespit edebiliyorsa da, hala klasik bitewing ve periapikal filmlerin standardına erişememiştir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Digital panoramik görüntülerdeki gelişmeler bazı kişilerin, arayüz çürüklerin teşhisinde dijital görüntülerin uygun olduğuna inanmasına yol açtı.

Amaç: Arayüz çürüklerin tespiti için dijital panoramik görüntüleme ve klasik bitewing ve periapikal radyografileri kıyaslamak.

Katılımcılar: Tam ağız radyografisi (bitewing ve periapikal) ve panoramik görüntüleme gerektiren 20 tane hasta. Toplam 480 tane arayüz yüzey incelenmiştir.

Yöntemler: Görüntüleri incelemek ve çürük varlığını tespit etmek için arayüzü incelemek amacıyla 3 tane gözlemci kullanıldı. Panoramik görüntüler filtresiz şekilde ve “keskin”, “yumuşak” ve “gofre” filtre kullanılarak da görüntülendi. Görüntüler bağımsız şekilde gözlemciler tarafından rastgele düzende incelendi. Bağımsız incelemeden sonra, gözlemciler birlikte (mevcut bütün görüntüleri kullanarak) her bir yüzeydeki çürük varlığının tespitini gerçekleştirdi. Görüntüleme şeklinin değerini belirlemek amacıyla bağımsız incelemeler, çürük varlığına dair varılan fikir birliği ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Bu konuda varılan görüş birliğine göre, bitewing radyografileri çürük tespitinde en iyi sonuçları verdi. Bu radyografileri periapikal filmler yakından takip etti. Üst üste binen diş yüzeyleri nedeniyle panoramik filmler küçük azıdişi bölgelerinin çoğunda kullanılamaz durumdaydı. Panoramik filmlerin çürük tespitinde geçerliliği vardı. Ancak değeri bitewing ve periapikal filmlerden daha azdı. Dijital panoramik görüntülerin çürük tespit etme becerisini iyileştirmede gofre filtre en kullanışlı olan filtreydi.

Sonuçlar: Her ne kadar dijital panoramik görüntüler arayüz çürüklerin teşhisinde bir değere sahip olsa da, elde edilen doğruluk oranının hala klasik bitewing ve periapikal görüntülerden daha az olduğu ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Akarslan ZZ, Akdevelioğlu M

Makale adı: A Comparison of the Diagnostic Accuracy of Bitewing, Periapical, Unfiltered and Filtered Digital Panoramic Images for Aproximal Caries Detection in Posterior Teeth

Kaynak: Dentomaxillofac Radiol 2008;37 (december): 458-463.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.