Seramik FPD'ler

Tam seramik FPD’ler 3 yıldan daha uzun ömre sahip.

 

 

Amaç: 3 yıllık klinik kullanım sonrasında zirkonyum sabit protezlerin fonksiyonunu sürdürme oranını değerlendirmek.

Yöntemler: Ağustos 2002’den beri, diş gıcırdatma alışkanlığına sahip olmayan veya periodontal sağlığı iyi olan 18 hastaya 22 tane zirkonyum sabit protezlerin yerleştirildi. Hazırlıktan önce destek diş yüksekliğinin en az 4 mm olması gerekiyordu. Bağlantılar öndeki sabit protezlerde en az 6 mm ², arkadaki sabit protezlerde ise 9 mm² olarak ayarlandı. Zirkonyum sabit protezlerin üzerine veneer seramik uygunlandı. 22 zirkonyum sabit protezin 21 tanesi tetkik için uygun durumdaydı.

Sonuçlar: Gözlem süresi (26 ila 45 ay) boyunca %9.5 bozulma oranı ile seramik veneerde bir tane çatlama ve seramik veneerlerden 2 tanesinde kırık not edildi. Bu çalışmada zirkonyum altyapısında çatlak görülmedi.

Sonuç: 3 tane seramik problemi kompoziti ile onarıldı. Yazarlar alt yapının çatlamamış olmasını başarı olarak değerlendirmektedir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Edelhoff D, Beuer F

Makale adı: HIP Zirconia Fixed Partial Dentures-Clinical Results After 3 Years of Clinical Service

Kaynak: Quintessence Int 2008; 39 (June) : 459-471.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.