Çürük içermeyen servikal lezyonlar

Tek aşamalı yapıştırıcı 3 aşamalı yapıştırıcı ile aynı işlevi görebilir mi?

 


Amaç: Çürüksüz servikal lezyonların restorasyonunda 3 aşamalı aşındırmalı-ve-durulamalı yapıştırıcı ve tek aşamalı yapıştırıcının klinik performansını değerlendirmek.

Yöntemler: Bu çalışmada 3-aşamalı OptiBond FL ve tek aşamalı G-Bond yapıştırıcıları kullanıldı. OptiBond FL önceki klinik çalışmalarda iyi sonuç verdiği için bu çalışmada kontrol olarak kullanıldı. G-Bond biraz asidik olan (2 pH) tek bileşenli bir yapıştırıcıdır. Her iki yapıştırıcı için de güçlendirici malzeme olarak Gradia Direct Anterior kullanıldı. Çalışmaya 52 hasta dahil edildi ve 267 tane V Sınıfı restorasyon yapıldı. Sadece çürüksüz servikal lezyonlar tedavi edildi. İki tane diş hekimi restorasyonları yaptı ve diğer 2 diş hekimi de değerlendirdi. Restorasyonlar başlangıçta (yerleştirmeden hemen sonra) ve restorasyondan 6 ve 12 ay sonra değerlendirildi. 2. ve 3. yıl sonunda ilave incelemeler yapıldı. Klinik başarı; restorasyonun korunması, marjinal bütünlük, marjinal renk değişimi, tekrarlayan çürükler, operasyon sonrası hassasiyet ve diş canlılığının korunması göz önünde tutularak ölçüldü.

Sonuçlar: Değerlendirilen restorasyonların başarı oranı OptiBond FL için %99.3 ve G-Bond için %98.5 olarak tespit edildi. OptiBond restorasyonlara (yaklaşık %25’i) kıyasla, G-Bond restorasyonlarında (yaklaşık %50’si) daha fazla marjinal diş minesi bozukluğu olduğu görüldü. Dentin üzerindeki marjinal bozulmalar 2 grupta da benzerdi. G-Bond restorasyonlarının %11’inde, OptiBond restorasyonlarının ise %6’sında yüzeysel marjinal renk değişikliği tespit edildi. Her iki grupta da operasyon sonrası hassasiyet benzerdi ve tedavi öncesine kıyasla 1. yılın sonunda daha azaldığı görüldü.

Sonuç: 1 yıllık klinik kullanımdan sonra, her ne kadar daha fazla sayıda küçük diş minesi bozulmaları ile ilişkili olsa da, G-Bond yapıştırıcısının genel başarısının OptiBond FL ürününe benzer olduğu ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Van Landuyt KL, Peumans M

Makale adı: A Randomized Controlled Clinical Trial of a HEMA- Free All-in One Adhesive in Non-Carious Cervical Lesions at 1 year

Kaynak: J Dent 2008; 36 (october): 847-855

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.