Sabit ve tel tedavisi arasındaki iskeletsel dayanıklılık

Ameliyattan 2 yıl sonra sabit grupta alt çene kaynaşmasının değişmediği, tel grubunda ise %26 sagittal kötüleşme olduğu ortaya konmuştur.

 


Amaç: Sagittal kesi alt çene kemiği ameliyatından sonra iskeletsel üst çene-altçene sabitleme için, 1 ila 2 hafta boyunca elastik kullanımına karşı 6 hafta boyunca tel tedavisi ile birlikte vida tespitinin 2-yıllık iskeletsel ve dental dayanıklılığını araştırmak.

Katılımcılar: Tel tedavisi uygulanan 63 hasta ve sabit tedavi uygulanan 64 hasta.

Müdahale: 6 hafta maksiller sabitleme için tel tedavisi veya altçene geliştirme ameliyatı için sabit tedavi kullanılan hastaların ameliyattan 1 hafta, 8 hafta, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl sonra sefalometrik radyografileri alındı.

Sonuçlar: Ameliyattan sonraki 8. haftada, sabit tedavi grubuna kıyasla tel tedavisi grubunda alt çenenin daha arkada konumlandığı görülmüştür. Bu durum, herhangi bir düzelme belirtisi göstermeden 2. yıla kadar devam etti. Tel grubundaki kötüleşme, ortalama %23’le, 8. haftada -%20 ila 2. yılda -%26 arasında değişti. Tel grubunda, sabitleme sırasında üst ileri itim düzelmesini korumak için alt çene ön dişlerinin ileri hareketi sağlanarak ayarlama yapılması gerekti. 1. yılın sonunda, alt çene ön dişlerine yapılan bu dengeleme ameliyat sonrasındaki orijinal durumuna döndü. Sabit tedavi grubunda ise alt çene düzelmesinin, ameliyattan sonraki 2. yılda temelde değişmediği görüldü.

Makale Bilgileri:

Yazar: Keeling SD, Dolce C

Makale adı: A comparative study of skeletal and dental stability between rigid and wire fixation for mandibular advancement.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000: 117 (June): 638-649

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.