İmplant sabitleme

Av köpeklerinde mikro-implantların anında yüklenmesi implant stabilite bozukluğuna neden olmadı.

 

Geçmiş Deneyimler: Günümüzde çok sayıda ortodontist dişleri hareket ettirmek için mini-implant veya mikro-implant kullanmaktadır. Bununla birlikte, yerleştirildikten sonra implantların ne zaman yükleneceği çok rastlanan bir sorudur.

Amaç: Anında yüklenen mikro-implantların stabilitesini ve kemiğin bu yüklemeye verdiği cevabı incelemek.

Katılımcılar: Sağlıklı, yetişkin, erkek av köpeklerinde gerçekleştirilen deneysel çalışma.

Yöntemler: Hayvanların her birine altçene köpekdişinden sonra iki taraflı olarak 1 tane mikro-implant yerleştirildi. Bu mikro-implantın bir tanesi test tarafındaki ikinci alt çene küçük azıdişinin protraksiyonu için destek sağladı. Üçüncü ve dördüncü küçük azıdişi arasına ve dördüncü küçük azıdişi ile birinci azıdişi arasına iki tane daha mikro-implant yerleştirildi. İmplantların bazıları dişleri hareket ettirmek için kullanılırken, diğerleri kontrol görevini gördü. Bu çalışma sırasında dişler hareket ederken implant çevresinde kemiğin gelişmesini belirlemek amacıyla köpeklere floresan kemik etiketi yerleştirildi. 10 hafta sonra, mikro-implant çevresindeki entegrasyon ve kemik üzerinde anında yükleme ve yükleme yapılmaması arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla kemik blokları toplandı.

Sonuçlar: İmplantasyondan 10 hafta sonra mikro-implantların hepsi klinik olarak stabildi ve opak kemik ile çevrelenmişti. Yüklenmiş ve yüklenmemiş implantlar karşılaştırıldığında yazarlar implant çevresinde meydana gelen kemik dokusu entegrasyonu veya kemik oluşumu açısından iki implant arasında önemli bir fark olmadığını gördü. Yazarlar mikro-implantlar alveol içine yerleştirilip hemen 200-gram yatay güçle yüklendiğinde, bu anında yüklenen implantların, yüklenmeyen kontrol implantlara kıyasla stabilite ve histolojisinde klinik açıdan önemli bir fark olmadığı sonuca vardı. Mikro-implantların hemen yüklenmesinin implant stabilite bozukluğuna neden olmadığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Ma J, Zhan W

Makale adı: Stability and Bone Response of Immediately Loaded Micro-Implants in Beagle Dogs

Kaynak: Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23 (September0October): 885-890

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.