Ark uzunluğundaki değişiklikler

1960’lardan 1980’lere kadar, 9 yaşındaki çocukların lateral ark mesafesinde artış meydana geldiği ortaya konmuştur.

 

 

Amaç: Son 20-40 yıl içinde diş yapısının lateral ark mesafesinde değişiklik olduğuna dair hipotezi test etmek.

Katılımcılar: Norveç’te 1963’de doğmuş 61 çocuk ve 1983’te doğmuş 58 çocuk incelendi. İsveç’te 1961’de doğmuş 66 çocuk ve 1984’te doğmuş 67 çocuk incelendi.

Yöntemler: Birinci azı dişi ile lateral dişin temas noktaları arasındaki mesafe her bölge için kaydedildi.

Sonuçlar: Norveç ve İsveç’te 1980’lerde doğan çocukların, 1960’larda doğanlara kıyasla, üst çene ve alt çene arklarında çok daha geniş lateral ark boşluğuna sahip olduğu görüldü. Lateral ark uzunluğundaki artışı açıklayacak şekilde, 1980 grubunda da boşluk ihtiyacı bulunmuyordu. 1980 grubundaki artmış ark uzunluğu için en iyi açıklama, diş çürüğü görülme sıklığının çok büyük oranda azalmış olmasıdır. Son birkaç on yıllık süreç içinde İskandinavya ülkelerinde diş çürükleri %70 ila %80 oranında azalmıştır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Lindsten R, Ogaard B, Larsson E

Makale adı: Difference in dental lateral arch length between 9-year-olds born in the 1960s and the 1980s.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117 (June): 663-668

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.